Hop til hovedinnhold Hopp til søk Hopp til bunntekst

Varsel om oppstart reguleringsarbeid Korsmo

Planomriss Korsmoenga boligområdePlanomriss Korsmoenga boligområde

Oppstart av reguleringsplan for Korsmoenga, gnr 84, bnr 7, 8, 9, 158 m.fl. Sør-Odal kommune

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 varsles herved om oppstart av planarbeid for regulering av bolig- og forretningsformål på Korsmoenga vest for Glomma og Skarnes sentrum. Forslagstiller er Block Watne AS og Handelsbygg Holding AS.

Planområdet er totalt ca 60 daa og avsatt til boligformål og kombinert formål bolig/næring i gjeldende kommuneplan. Hensikten med planarbeidet er tilrettelegging for boligutvikling og etablering av forretningsbebyggelse på inntil 2000m2 BRA for detaljvare-/dagligvarehandel.

Planarbeidet utløser ikke krav til konsekvensutredning etter forskrift. Det er gjennomført oppstartmøte med Sør-Odal kommune og igangsetting av planarbeid er gitt politisk tilslutning i Planutvalget i sak 21/16.

Varslingsdokumenter er publisert på Sør-Odal kommunes hjemmeside www.sor-odal.kommune.no

Skriftlige  kommentarer/merknader  til  det  igangsatte  planarbeidet rettes til: landskapsarkitekt mnla Hanne Karin Tollan, Nordvegen 72, 1930 Aurskog, post@hannekarin.no

Frist for merknader til planarbeidet er 25. mai 2018

Planinitiativ

Planomriss

Referat oppstartmøte

Annonse planoppstart

sor-odal.kommune.no benytter informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten. Du kan fortsette å bruke sor-odal.kommune.no som vanlig hvis du godtar dette. Hvis du vil vite mer, kan du lese om vår bruk av informasjonskapsler.Lukk