Reguleringsplan 3415202105 Slomarka næringsområde 3 – høring og offentlig ettersyn av forslag til reguleringsplan

Med hjemmel i plan- og bygningsloven §12-10 har formannskapet i Sør-Odal kommune den 30.08.2022 i vedtak 058/22 vedtatt at forslag til reguleringsplan for3415202105 Slomarka næringsområde 3 legges ut til høring og offentlig ettersyn.

Hensikten med reguleringen er å utvide eksisterende reguleringsplan for Slomarka, og legge til rette for næringsetableringer gjennom regulerte tomter med varierte kvaliteter.

Eventuelle spørsmål kan rettes til tlf. 62 96 80 00. Eventuelle innspill sendes skriftlig via e-post til postmottak@sor-odal.kommune.no eller som brev til Sør-Odal kommune, Øgardsvegen 2, 2100 Skarnes.

Frist for å gi uttalelse er satt: 16.10.2022.

Planforslaget er tilgjengelig på: https://www.arealplaner.no/sorodal3415/arealplaner/112  

Snakk med oss

INNBYGGERTORGET
Telefon: 62 96 80 00
Åpningstid: 10.00-14.00
E-post

Vakttelefoner

Korona- og vaksinetelefon: 458 76 660 (åpen torsdager kl. 09.00-14.00).

English version (Google Translate)

Skriv til oss

SØR-ODAL KOMMUNE
Øgardsvegen 2
2100 Skarnes
E-post til Sør-Odal kommune

FAKTURAADRESSE:
Sør-Odal kommune
c/o Nord-Odal kommune
Herredsvegen 2
2120 Sagstua

Org.nummer: 964 947 716
Kommunenummer: 3415
Organisasjonsinformasjon
Ansvarlig redaktør: Anita Orlund
Webredaktør: Henriette Eriksen

Besøk oss

INNBYGGERTORGET
Øgardsvegen 2
2100 Skarnes

Åpningstid:
09.00-15.00

Følg oss

Facebook   Facebook