Private avlastningshjem (besøkshjem for funksjonshemmede barn og ungdom)

Sør-Odal kommune har behov for private avlastningshjem/besøkshjem for funksjonshemmede barn og ungdom.

Sør-Odal kommune med sine 7.900 innbyggere og kommunesenteret Skarnes, ligger sentralt på Østlandsområdet. Her er det åpent, rolig og landlig, samtidig som det pulserende bylivet i hovedstaden bare er en time unna. I Sør-Odal står vi sammen for å gjøre kommunen til et godt sted å bo, jobbe og utvikle seg. Se mer på www.sor-odal.kommune.no

Målgruppe – hvem er du?

  • Familie/ eller personer som har tid og overskudd
  • Har en stabil livssituasjon og god helse
  • Innehar gode samarbeidsevner er en ressursperson.
  • Har en egnet bolig.

Avlastnings/besøkshjemmets oppgaver

  • Ha god vandel.
  • Være en trygg base for barnet / ungdommen.
  • Ha god kontakt/ samarbeid med pårørende og kommunen.

Godtgjøring

  • Ihht. statens satser for fosterhjem og besøkshjem.

Kontaktinformasjon

Er dette noe du kunne tenke deg kan du få nærmere opplysninger ved henvendelse til:

Elektronisk søknad

Søknaden merkes med arkivsaksnummer 16/1328

Sør-Odal kommune ønsker å motta alle søknader elektronisk. Noter deg arkivsaksnummeret og gå inn på https://e-skjema.no/Sor-Odal

 

 

Søknadsfrist: Åpen

Snakk med oss

INNBYGGERTORGET
Telefon: 62 96 80 00
Åpningstid: 10.00-14.00
E-post

Vakttelefoner

Korona- og vaksinetelefon: 458 76 660 (åpen torsdager kl. 09.00-14.00).

English version (Google Translate)

Skriv til oss

SØR-ODAL KOMMUNE
Øgardsvegen 2
2100 Skarnes
E-post til Sør-Odal kommune

FAKTURAADRESSE:
Sør-Odal kommune
c/o Nord-Odal kommune
Herredsvegen 2
2120 Sagstua

Org.nummer: 964 947 716
Kommunenummer: 3415
Organisasjonsinformasjon
Ansvarlig redaktør: Anita Orlund
Webredaktør: Henriette Eriksen

Besøk oss

INNBYGGERTORGET
Øgardsvegen 2
2100 Skarnes

Åpningstid:
09.00-15.00

Følg oss

Facebook   Facebook