Støttekontakt

Støttekontakten er en som gir andre assistanse, støtte og oppfølging på fritiden. Dette skjer etter avtale med kommunen. Støttekontakten får lønn for å utføre oppdrag i forhold til en enkelt person eller en gruppe, noen ganger i samarbeid med en frivillig organisasjon.

Hjelpen skal være nøye tilpasset den enkelte som trenger bistand for å få en meningsfull fritid sammen med andre.  Oppdraget utgjør som regel et par timer i uken og de fleste kombinerer det med arbeid eller studier. Støttekontakten trenger vanligvis ingen spesiell utdanning, men skal få nødvendig opplæring og veiledning fra kommunen.

Støttekontakten kan ha ulike betegnelser, alt etter hva slags oppdrag han eller hun har. Men det er ordet støttekontakt som brukes i det lovverket som regulerer denne formen for hjelp.

Treningskontakt eller treningskompis 

  • Er en støttekontakt som deltar i fysisk aktivitet sammen med en som ønsker dette. En slik støttekontakt kan være alt fra en turkamerat til en medspiller i fotball eller løpekamerat i maraton. Ofte vil det være aktuelt å delta aktivt i et idrettslag. For å bli treningskontakt, må man ha gjennomført et kurs.

Tilrettelegger eller aktivitetskontakt 

  • Blir brukt om støttekontakter knyttet til ordningen «fritid med bistand«. Målet er at deltakeren skal bli inkludert i en selvvalgt fritidsaktivitet.

Fritidskontakt eller kulturkontakt 

  • Brukes i en del kommuner. Her dreier det seg om hjelp til å delta i ulike fritidsaktiviteter som finnes i nærmiljøet. Kulturkontakter har oppdrag i forhold til en eller flere med behov for bistand til å ta del i ulike kunst- og kulturopplevelser.

Fritidsledere eller fritidsassistenter 

  • Arbeider med tilrettelegging av fritid i grupper. Fritidsledere jobber gjerne i team, kanskje med tilrettelegging av fritidstilbud for en bestemt gruppe mennesker på kveldstid eller i helger.

Alle støttekontakter har en ting til felles: De er brobyggere som skaper kontakt mellom den som trenger assistanse og andre mennesker og miljøer.

Politiattest

Det kreves politiattest fra personer som skal jobbe med barn eller personer med utviklingshemning.  

Kontaktinformasjon

For mer informasjon om det å være støttekontakt kan du lese mer her http://www.fritidmedmening.no/

Dersom du er interessert i støttekontaktoppdrag, kan du ta kontakt med Ellen Marie Engebråten på e-post Ellen.Marie.Engeflaen@sor-odal.kommune.no eller Anne Rita Svennebye på e-post Anne.Rita.Svennebye@sor-odal.kommune.no

Snakk med oss

INNBYGGERTORGET
Telefon: 62 96 80 00
Åpningstid: 10.00-14.00
E-post

Vakttelefoner

Korona- og vaksinetelefon: 458 76 660 (åpen torsdager kl. 09.00-14.00).

English version (Google Translate)

Skriv til oss

SØR-ODAL KOMMUNE
Øgardsvegen 2
2100 Skarnes
E-post til Sør-Odal kommune

FAKTURAADRESSE:
Sør-Odal kommune
c/o Nord-Odal kommune
Herredsvegen 2
2120 Sagstua

Org.nummer: 964 947 716
Kommunenummer: 3415
Organisasjonsinformasjon
Ansvarlig redaktør: Anita Orlund
Webredaktør: Henriette Eriksen

Besøk oss

INNBYGGERTORGET
Øgardsvegen 2
2100 Skarnes

Åpningstid:
09.00-15.00

Følg oss

Facebook   Facebook