2. Fakta om Sør-Odal

Sør-Odal kommune er en fremtidsrettet og attraktiv kommune i vekst, noe som blant annet vises ved at det i løpet av 2018 ble 45 flere arbeidsplasser i kommunen.

dolisjøen
 • Sør-Odal kommune i Hedmark grenser til Nord-Odal, Grue, Kongsvinger, Eidskog og Nes, og har 7.879 innbyggere.
 • Kommunen er fordelt på de tre sognene Strøm, Ullern og Oppstad, som er opphavet til de tre nøklene i kommunevåpenet.
 • En innbygger som bor i Sør-Odal kalles en (sør)odøling.
 • Kommunens areal er 512,75 km2.
 • Omtrent 20 prosent av alle virksomheter i kommune er landbruksrelaterte.
 • Elva Glomma renner gjennom Sør-Odal.
 • Sør-Odal har et utpreget innlandsklima, der gjennomsnittstemperaturen er på 3,9 grader.

 

Innbyggerne i Sør-Odal

tabell1

 

Endringer i befolkningen

 • 66 fødte personer
 • 82 døde personer
 • Nettoinnflytting: 28 personer
 • Befolkningsutvikling: Minus 5 personer

SSBs befolkningsanalyser av 2018 viser at det forventes at Sør-Odal kommune er om lag 9.000 innbyggere i 2040.

 

Boliger i Sør-Odal

 • 3229 eneboliger
 • 107 leiligheter
 • 551 hytter

20 prosent av befolkningen i Sør-Odal bor på landbrukseiendommer.

 

Næringsliv i Sør-Odal

Sør-Odal kommune fikk 45 flere arbeidsplasser i 2018, mens Kongsvingerregionen oppnådde en netto vekst på 283 arbeidsplasser. Det er langt over den regionale målsettingen på 100 arbeidsplasser netto vekst årlig.

I 2016 vedtok alle kommunene i Kongsvingerregionen en egen næringsstrategi som skal gjelde fram til 2028. I løpet av 2018 vedtok kommunestyret i Sør-Odal også en egen næringsplan, som legger de regionale strategiene til grunn.

arbeid

Du finner flere tall om dette temaet under statistikken Registerbasert sysselsetting.

utdanning

Du kan finne enda flere tall og statistikker om Sør-Odal kommune på Statistisk sentralbyrås hjemmeside.

 

 

 

Snakk med oss

INNBYGGERTORGET
Telefon: 62 96 80 00
Åpningstid: 10.00-14.00
E-post

Vakttelefoner

Korona- og vaksinetelefon: 458 76 660 (åpen torsdager kl. 09.00-14.00).

English version (Google Translate)

Skriv til oss

SØR-ODAL KOMMUNE
Øgardsvegen 2
2100 Skarnes
E-post til Sør-Odal kommune

FAKTURAADRESSE:
Sør-Odal kommune
c/o Nord-Odal kommune
Herredsvegen 2
2120 Sagstua

Org.nummer: 964 947 716
Kommunenummer: 3415
Organisasjonsinformasjon
Ansvarlig redaktør: Anita Orlund
Webredaktør: Henriette Eriksen

Besøk oss

INNBYGGERTORGET
Øgardsvegen 2
2100 Skarnes

Åpningstid:
09.00-15.00

Følg oss

Facebook   Facebook