Utsetter nedleggelse av planovergang på Sander

Bane NOR utsetter arbeidet med bygging av ny jernbanekryssing ved Sander i Sør-Odal kommune. Planene for kryssingen skal sees i sammenheng med forlengingen av kryssingssporet ved Sander.

Bakgrunnen for avgjørelsen er først og fremst at Bane NOR har fått større frihet til å organisere arbeidet med utbyggingsprosjektene sine, etter at det kom på plass et nytt avtaleregime med Jernbanedirektoratet tidligere i år.

Arbeidet med nedleggelse av planovergangen ved Sander begynte i 2018. Våren 2021 var reguleringsplanforslaget ute på høring og offentlig ettersyn. Der foreslo Bane NOR å bygge en bru, som ville ligget et stykke unna dagens planovergang. Denne løsningen var det mange som reagerte på, og det kom mange høringsinnspill som var kritiske. Det har også spilt inn på avgjørelsen.

Bane NOR og Jernbanedirektoratet har inngått en avtale om å styrke kapasiteten for godstrafikk på Kongsvingerbanen. Forlengelse av kryssingssporet ved Sander er et av flere tiltak i denne avtalen. Sporet skal kunne håndtere 740 meter lange godstog, og alt tyder på at det er behov for en såkalt planfri kryssing, både for å bedre sikkerheten og legge til rette for det forlengede sporet.

Planen er nå å starte en ny planprosess i 2024/2025.

Snakk med oss

INNBYGGERTORGET
Telefon: 62 96 80 00
Åpningstid: 10.00-14.00
E-post

Vakttelefoner

Korona- og vaksinetelefon: 458 76 660 (åpen torsdager kl. 09.00-14.00).

English version (Google Translate)

Skriv til oss

SØR-ODAL KOMMUNE
Øgardsvegen 2
2100 Skarnes
E-post til Sør-Odal kommune

FAKTURAADRESSE:
Sør-Odal kommune
c/o Nord-Odal kommune
Herredsvegen 2
2120 Sagstua

Org.nummer: 964 947 716
Kommunenummer: 3415
Organisasjonsinformasjon
Ansvarlig redaktør: Anita Orlund
Webredaktør: Henriette Eriksen

Besøk oss

INNBYGGERTORGET
Øgardsvegen 2
2100 Skarnes

Åpningstid:
09.00-15.00

Følg oss

Facebook   Facebook