Forbud mot åpen brenning og brenning av avfall i småovner

Sør-Odal kommune har vedtatt ny forskrift for åpen brenning og brenning av avfall i småovner.

Formålet med denne forskriften er å forhindre forurensning og helseproblemer i kommunen som følge av åpen brenning og brenning av avfall. Forskriften trer i kraft 6. april 2022. 

Åpen brenning og brenning av avfall i småovner, containere og tønner er forbudt i hele kommunen.

Følgende brenning er likevel tillatt:

a) Åpen brenning på grillinnretninger, utepeiser, kaffebål og lignende i tettbebygd strøk
b) Bråtebrenning og tørt hageavfall utenfor tettbygd strøk
c) Brenning av små mengder tørt hageavfall fra privat husholdning (som kvister, blader, gress) på inntil 1 m3.
d) St. Hansbål
e) Brenning av halmstubber på jorde og rankebrenning
f) Øvelsesbrenning i forbindelse med øvelse og trening for brannvesenet

Brenning som oppgitt under b-e skal varsles til lokal brannalarmsentral (110-Innlandet). Brenning skal skje uten at dette er til sjenanse eller plager for naboer eller andre. Det er i tidsrommet 15. april til 15. september forbudt å gjøre opp ild eller behandle brannfarlige gjenstander i eller i nærheten av skog og annen utmark.

Les hele forskriften her:

Åpen brenning: all brenning som skjer utendørs.

Småovner: forbrenningsovner, tønner, containere og lignende som ikke har tillatelse fra Miljødirektoratet eller fylkesmannen eller er tillatt etter statlige forskrifter etter forurensningsloven.

 

Snakk med oss

INNBYGGERTORGET
Telefon: 62 96 80 00
Åpningstid: 10.00-14.00
E-post

Vakttelefoner

Korona- og vaksinetelefon: 458 76 660 (åpen torsdager kl. 09.00-14.00).

English version (Google Translate)

Skriv til oss

SØR-ODAL KOMMUNE
Øgardsvegen 2
2100 Skarnes
E-post til Sør-Odal kommune

FAKTURAADRESSE:
Sør-Odal kommune
c/o Nord-Odal kommune
Herredsvegen 2
2120 Sagstua

Org.nummer: 964 947 716
Kommunenummer: 3415
Organisasjonsinformasjon
Ansvarlig redaktør: Anita Orlund
Webredaktør: Henriette Eriksen

Besøk oss

INNBYGGERTORGET
Øgardsvegen 2
2100 Skarnes

Åpningstid:
09.00-15.00

Følg oss

Facebook   Facebook