Politikk

Politisk møtekalender

Gjennom innsynsportalen finner du også møteplaner for formannskapet (planutvalget), kommunestyret, helse- og omsorgsutvalget, næring- og utvikling og oppvekst- og kulturutvalget  i Sør-Odal kommune:

Medlemmer i styrer, råd og utvalg

Valgte representanter til kommunestyret 2019-2023:

Representantens navn  Parti
Knut Hvithammer Arbeiderpartiet
Tor Pålerud Arbeiderpartiet
Jane Merete Brøther Arbeiderpartiet
Grethe Aas Arbeiderpartiet
Thomas Monsen Arbeiderpartiet
Silje Øktner Arbeiderpartiet
Odd Arne Sønsterud Arbeiderpartiet
Per Ivar Sveheim Arbeiderpartiet
Jorunn Solveig Lindblad Arbeiderpartiet
Grete Sparby Arbeiderpartiet
Heidi Hitland Senterpartiet
Jan Arne Broen Senterpartiet
Gunhild Tovseth Vatne Senterpartiet
Marius Glomsås Senterpartiet
Frode Moss Senterpartiet
Anne-Mette Øvrum Høyre
Erlend Barkbu Høyre
Morten Holmen Høyre
Anne Marie Svenneby Høyre
Bjørn Siegwarth Sør-Odal Bygdeliste
Gunn-Anita Fjukmoen Sør-Odal Bygdeliste
Elise Rundén Pran Sør-Odal Bygdeliste
Roy Magne Kanestrøm Uavhengig
Arild Graven Fremskrittspartiet
Jenni Sandnes Rødt
Terje Hagen Pensjonistpartiet
Sigrun Kristoffersen Sosialistisk Venstreparti

Knut Hvithammer (Ap) ble i oktober enstemmig valgt som ordfører i Sør-Odal i perioden 2019-2023.

Kommunestyremøter på web-TV

I Sør-Odal kommune ønsker vi at forvaltningen skal være mest mulig åpen, og legger til rette for at alle skal ha tilgang til informasjon som er offentlig (jf. kommuneloven kap 4 §4-1 og personopplysningsloven kap 1 artikkel 6-1e

De siste kommunestyremøtene inkludert siste års (gjeldende) behandling av handlingsplan med budsjett vil være tilgjengelig til enhver tid. Kommunestyremøtene slettes etter 13 måneder.

Formannskapsmøtene streames ikke, men det er åpent for publikum å være tilstede i rådhuset.

Min sak

Her kan du foreslå saker du mener vil gjøre din kommune eller fylkeskommune bedre. 

Du kan enten foreslå en sak selv, eller du kan skrive under på en sak som er foreslått i kommunen din og som du vil støtte. For å samle underskrifter kan du også dele saken med venner og kjente på e-post, Twitter, Facebook eller Google+. Hvis du samler nok underskrifter, må kommunen eller fylkeskommunen du bor i vurdere saken din. Du trenger underskrifter fra to prosent av innbyggerne, alternativt 300 personer i kommunen eller 500 personer i fylket. Alle kan foreslå saker i sin egen kommune eller fylkeskommune. Du må ikke ha stemmerett eller ha fylt 18 år.

Rådgivende organer

Det er hjemlet i kommuneloven at eldre, personer med nedsatt funksjonsevne og ungdom har rett til å uttale seg i saker som gjelder dem.

Reglement og retningslinjer

Styrevervregisteret

For å styrke kommunesektorens omdømme, er det viktig å skape åpenhet om hvilke roller enkeltpersoner i kommunen, fylkeskommunene eller kommunale selskaper har. KS' styrevervregister er et webbasert register som skal gi oversikt over folkevalgtes, ansattes og styremedlemmers verv og økonomiske interesser. Registeret er gratis og åpent for allmennheten. 

 

Snakk med oss

INNBYGGERTORGET
Telefon: 62 96 80 00
Åpningstid: 10.00-14.00
E-post

Vakttelefoner

Korona- og vaksinetelefon: 458 76 660 (åpen torsdager kl. 09.00-14.00).

English version (Google Translate)

Skriv til oss

SØR-ODAL KOMMUNE
Øgardsvegen 2
2100 Skarnes
E-post til Sør-Odal kommune

FAKTURAADRESSE:
Sør-Odal kommune
c/o Nord-Odal kommune
Herredsvegen 2
2120 Sagstua

Org.nummer: 964 947 716
Kommunenummer: 3415
Organisasjonsinformasjon
Ansvarlig redaktør: Anita Orlund
Webredaktør: Henriette Eriksen

Besøk oss

INNBYGGERTORGET
Øgardsvegen 2
2100 Skarnes

Åpningstid:
09.00-15.00

Følg oss

Facebook   Facebook