Rådgivende organer

Her finner du nedlastbar informasjon om tre av Sør-Odal kommunes rådgivende organer.

Det er hjemlet i kommuneloven at eldre, personer med nedsatt funksjonsevne og ungdom har rett til å uttale seg i saker som gjelder dem.

Sør-Odal barne- og ungdområd (SOBUR)

Sør-Odal barne- og ungdomsråd består av Tilla Johansen (leder), Kim Schjetne (nestleder), Sanna Gangnes, Bendik Bekkevold, Kristian Aanerud, Ingvild Ingeborg Monsen, Eira Emilie Lillebråten, Martin Westby, Linnjuli Gustavsson og Gabriela Stirna.

Representant til ungdommens fylkesting er Tilla Johansen, og Kim Schjetne og Gabriela Stirna blir faste medlemmer av kommunestyret.

Eldres råd

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

 

Snakk med oss

INNBYGGERTORGET
Telefon: 62 96 80 00
Åpningstid: 10.00-14.00
E-post

Vakttelefoner

Korona- og vaksinetelefon: 458 76 660 (åpen torsdager kl. 09.00-14.00).

English version (Google Translate)

Skriv til oss

SØR-ODAL KOMMUNE
Øgardsvegen 2
2100 Skarnes
E-post til Sør-Odal kommune

FAKTURAADRESSE:
Sør-Odal kommune
c/o Nord-Odal kommune
Herredsvegen 2
2120 Sagstua

Org.nummer: 964 947 716
Kommunenummer: 3415
Organisasjonsinformasjon
Ansvarlig redaktør: Anita Orlund
Webredaktør: Henriette Eriksen

Besøk oss

INNBYGGERTORGET
Øgardsvegen 2
2100 Skarnes

Åpningstid:
09.00-15.00

Følg oss

Facebook   Facebook