Styrer, råd og utvalg 2019-2023

Her får du en oversikt over sammensetningen i de ulike styrer, råd og utvalg i Sør-Odal kommune i perioden 2019-2023.

I dokumentet finner du blant annet informasjon om sammensetningene i:

Kommunestyre

Formannskap

Kontrollutvalg

Fagutvalg

Trykk på teksten nedenfor for å se møteplan, medlemmer og saker som behandles i fagutvalgene.

Råd 

Trykk på teksten nedenfor for å se møteplan, medlemmer og saker som behandles i rådene.

Øvrig

  • Eierrepresentanter, representasjon
  • Nemnder
  • Lovpålagte nemnder beredskap
  • Nemnder i forbindelse med eiendomsskatt
  • Samarbeidsutvalg skoler og barnehager
  • Styrer
  • Andre utvalg

Snakk med oss

INNBYGGERTORGET
Telefon: 62 96 80 00
Åpningstid: 10.00-14.00
E-post

Vakttelefoner

Korona- og vaksinetelefon: 458 76 660 (åpen torsdager kl. 09.00-14.00).

English version (Google Translate)

Skriv til oss

SØR-ODAL KOMMUNE
Øgardsvegen 2
2100 Skarnes
E-post til Sør-Odal kommune

FAKTURAADRESSE:
Sør-Odal kommune
c/o Nord-Odal kommune
Herredsvegen 2
2120 Sagstua

Org.nummer: 964 947 716
Kommunenummer: 3415
Organisasjonsinformasjon
Ansvarlig redaktør: Anita Orlund
Webredaktør: Henriette Eriksen

Besøk oss

INNBYGGERTORGET
Øgardsvegen 2
2100 Skarnes

Åpningstid:
09.00-15.00

Følg oss

Facebook   Facebook