Kommunestyrevalget 2019

Her finner du informasjon om Sør-Odal-borgernes stemmegivning til kommunestyrevalget 2019.

Nøkkeltall i valggjennomføringen

  • Antall stemmeberettigede: 6.496
  • Totalt antall kryss i manntallet: 3.969
  • Oppmøteprosent: 61,10 %
  • Totalt antall godkjente forhåndsstemmegivninger: 1.242
  • Totalt antall godkjente valgtingsstemmegivninger: 2.727
  • Totalt antall forkastede stemmegivninger: 5
  • Totalt antall godkjente stemmesedler: 3.939
  • Totalt antall forkastede stemmesedler: 7

Valgte representanter til kommunestyret 2019-2023

Representantens navn  Parti
Knut Hvithammer Arbeiderpartiet
Tor Pålerud Arbeiderpartiet
Jane Merete Brøther Arbeiderpartiet
Grethe Aas Arbeiderpartiet
Thomas Monsen Arbeiderpartiet
Silje Øktner Arbeiderpartiet
Odd Arne Sønsterud Arbeiderpartiet
Per Ivar Sveheim Arbeiderpartiet
Jorunn Solveig Lindblad Arbeiderpartiet
Grete Sparby Arbeiderpartiet
Heidi Hitland Senterpartiet
Jan Arne Broen Senterpartiet
Gunhild Tovseth Vatne Senterpartiet
Marius Glomsås Senterpartiet
Frode Moss Senterpartiet
Anne-Mette Øvrum Høyre
Erlend Barkbu Høyre
Morten Holmen Høyre
Anne Marie Svenneby Høyre
Bjørn Siegwarth Sør-Odal Bygdeliste
Gunn-Anita Fjukmoen Sør-Odal Bygdeliste
Elise Rundén Pran Sør-Odal Bygdeliste
Roy Magne Kanestrøm Fremskrittspartiet
Arild Graven Fremskrittspartiet
Kari Grinden Lilleseth Rødt
Albertje Antje Ruud Pensjonistpartiet
Sigrun Kristoffersen Sosialistisk Venstreparti

 

Medlemmer i styrer, råd og utvalg

Godkjente valglister 2019

Arbeiderpartiet
Fremskrittspartiet
Høyre
Liberalistene
Miljøpartiet De Grønne
Pensjonistpartiet
Rødt
Senterpartiet
Sosialistisk Venstreparti
Sør-Odal Bygdeliste
Venstre
 

Historikk

2015

2011

2007

Valgresultater 2015-2019

Resultater fra kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015:

Snakk med oss

INNBYGGERTORGET
Telefon: 62 96 80 00
Åpningstid: 10.00-14.00
E-post

Vakttelefoner

Korona- og vaksinetelefon: 458 76 660 (åpen torsdager kl. 09.00-14.00).

English version (Google Translate)

Skriv til oss

SØR-ODAL KOMMUNE
Øgardsvegen 2
2100 Skarnes
E-post til Sør-Odal kommune

FAKTURAADRESSE:
Sør-Odal kommune
c/o Nord-Odal kommune
Herredsvegen 2
2120 Sagstua

Org.nummer: 964 947 716
Kommunenummer: 3415
Organisasjonsinformasjon
Ansvarlig redaktør: Anita Orlund
Webredaktør: Henriette Eriksen

Besøk oss

INNBYGGERTORGET
Øgardsvegen 2
2100 Skarnes

Åpningstid:
09.00-15.00

Følg oss

Facebook   Facebook