Se valgresultater her

Du kan se resultater av kommune- og fylkestingsvalget 2023 her.

Valgresultater

Ved kommunestyre- og fylkestingsvalget i Sør-Odal kommune skal det velges representanter til kommunestyret og representanter til fylkestinget i Innlandet.

Resultater i kommunevalget

Resultater i fylkestingsvalget

Over 1500 innbyggere i Sør-Odal har forhåndsstemt. Det tilsvarer ca. 23 prosent.

Protokoll fra valget

Valgstyrets protokoll, eller møtebok, viser hvem som sitter i valgstyret, antall stemmegivninger, foreløpige og endelige opptelling og eventuelle kommentarer til avvik eller hendelser. Her finner du også oversikt over personstemmer, såkalte «slengere» og kandidatenenes eventuelle nye rangering på partilisten.

Kommunestyret 2023-2027

Her er en oversikt over hvilke kandidater som er valgt inn i kommunestyret i Sør-Odal kommune for perioden 2023-2027

Valgdagen 11. september

På valgkortet som du har fått tilstedt, finner du informasjon om hvilken krets du tilhører og hvor du kan stemme.

Valgkretser og stemmesteder

 • Slåstad – Oppstad samfunnshus, åpent kl. 09:00-20:00
 • Sander – Sander samfunnshus, åpent kl. 09:00-20:00
 • Disenå – Disenå samfunnshus, åpent kl. 09:00-20:00
 • Ullern – Ullern samfunnshus, åpent kl. 09:00-20:00
 • Skarnes – Kulturhuset Skogtun, åpent kl. 09:00-21:00

Ikke mulig å stemme flere ganger

Hvis du har forhåndsstemt, kan du ikke stemme på nytt på valgdagen.

Husk legitimasjon

Ta med legitimasjon med bilde når du møter fram for å stemme. Hvis stemmemottakeren ikke kjenner deg vil du ellers ikke få avgi stemme. Last gjerne ned valgkortet ditt på telefonen og ta med dette når du skal stemme. Dette er ikke et krav, men en anbefaling.

Har du stemmerett?

Dette er kravene du må oppfylle for å kunne stemme ved kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023: 

 • Fyller 18 år innen utgangen av 2023
 • Er norsk statsborger
 • Er, eller har vært, registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge​
  • Hvis du har bodd mer enn 10 år i utlandet, må du søke om å bli innført i manntallet igjen (dette må være gjort før valget)​
 • Utenlandsk statsborger dersom du
  • har vært innført i folkeregisteret som bosatt i Norge de tre siste årene før valgdagen​
  • er nordisk statsborger bosatt i Norge (registrert i folkeregisteret senest 30. juni) (fra Sverige, Danmark, Finland og Island)

Står du i manntallet?

For å kunne stemme ved høstens valg til kommunestyre- og fylkestingsvalget, må du stå i manntallet. Du kan undersøke om du står i manntallet i kommunen der du bor.

Hvis du har flyttet til en annen kommune og melding om flytting ikke er mottatt i folkeregisteret innen 30. juni, står du fremdeles i manntallet i den kommunen du flyttet fra. Da må du enten forhåndsstemme eller møte opp på valgdagen i den kommunen du bodde i 30. juni.

Dersom du mottar valgkort betyr det at du står i manntallet. På valgkortet står det hvilken kommune du er manntallsført i, hvilken krets du tilhører og åpningstidene i kretsen. Hvis du ikke har mottatt valgkort innen 10. august bør du ta kontakt med kommunen for å sjekke at du står i manntallet. Husk å laste ned valgkortet på telefonen, og ta det gjerne med deg når du skal stemme. Dersom navnet ditt ikke står i manntallet, eller du mener det er andre feil i listene, kan du klage. Klagen skal være skriftlig og den skal være begrunnet. Klagen sendes til valgstyret i kommunen:

Valgstyret i Sør-Odal kommune,
gardsvegen 2, 2100 Skarnes ellerpostmottak@sor-odal kommune.no

Sametinget

Sametingets valgmanntall ligger også ute til ettersyn på samme sted og i samme tidsrom. Klage på Sametingets valgmanntall skal sendes til Sametinget.

Manntallet ligger ute til offentlig ettersyn

Utleggingsmanntallet for kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023 ligger nå ute til offentlig ettersyn på følgende lokaler:

 • Innbyggertorget
 • Biblioteket

Manntallet for sametinget ligger også ute for offentlig ettersyn på samme lokaler.

Godkjente valglister

Valgstyret har godkjent tolv valglister til høstens kommunestyrevalg i Sør-Odal kommune.

Se valglister med kandidater (PDF)

 • Arbeiderpartiet
 • Fremskrittspartiet
 • Høyre
 • Industri- og næringspartiet
 • Liberalistene
 • Miljøpartiet De Grønne
 • Pensjonistpartiet
 • Rødt
 • Senterpartiet
 • SV - Sosialistisk Venstreparti
 • Sør-Odal Bygdeliste
 • Venstre

Her kan du forhåndsstemme

Du kan forhåndsstemme helt til fredag 8. september kl. 15:00. I Sør-Odal kan du forhåndsstemme i Innbyggertorget i rådhuset.

ÅPNINGSTIDER

 • Mandag - fredag: 09:00-15:00
 • Tirsdager og torsdager kl. 15:30-19:00 (bruk inngangen til biblioteket)

ADRESSE

 • Øgardsvegen 2, 2100 Skarnes

Forhåndsstemme ved Glommatunet

 • Du kan også forhåndsstemme ved Glommatunet omsorgssenter tirsdag 5. september kl. 10:00-14:00.

Siste frist for å søke om å få stemme hjemme (eller der du er) er satt til onsdag 6. september kl. 15.00.

Du kan forhåndsstemme i alle kommuner

Du kan forhåndsstemme i alle kommuner. Her finner du alle lokaler hvor du kan forhåndsstemme. Hvis du forhåndsstemmer i en annen kommune enn der du er innført i manntallet, må du gjøre dette så tidlig at stemmen din kan nå fram til riktig kommune innen 12. september.

Valgstyret

Valgstyret har ansvar for forberedelse og gjennomføring av stortingsvalg og kommunestyre- og fylkestingsvalg. De har også ansvar for godkjenning av listeforslag og hvem som blir stemt inn (valgoppgjør).

Det er formannskapet som er valgstyret i Sør-Odal.

Snakk med oss

INNBYGGERTORGET
Telefon: 62 96 80 00
Åpningstid: 10.00-14.00
E-post

Vakttelefoner

Korona- og vaksinetelefon: 458 76 660 (åpen torsdager kl. 09.00-14.00).

English version (Google Translate)

Skriv til oss

SØR-ODAL KOMMUNE
Øgardsvegen 2
2100 Skarnes
E-post til Sør-Odal kommune

FAKTURAADRESSE:
Sør-Odal kommune
c/o Nord-Odal kommune
Herredsvegen 2
2120 Sagstua

Org.nummer: 964 947 716
Kommunenummer: 3415
Organisasjonsinformasjon
Ansvarlig redaktør: Anita Orlund
Webredaktør: Henriette Eriksen

Besøk oss

INNBYGGERTORGET
Øgardsvegen 2
2100 Skarnes

Åpningstid:
09.00-15.00

Følg oss

Facebook   Facebook