Kommunestyre- og fylkestingsvalg 2023

Kommunestyret i Sør-Odal har vedtatt at kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2023 skal holdes på den ordinære valgdagen, mandag 11. september 2023.

Ved kommunestyre- og fylkestingsvalg i Sør-Odal kommune skal det velges representanter til kommunestyret og representanter til fylkestinget i Innlandet.

Det er fem stemmekretser i Sør-Odal; Skarnes, Ullern, Slåstad, Sander og Disenå.

Godkjente valglister

Valgstyret har godkjent 12 valglister til høstens kommunestyrevalg i Sør-Odal kommune

 • Arbeiderpartiet
 • Fremskrittspartiet
 • Høyre
 • Industri- og næringspartiet
 • Liberalistene
 • Miljøpartiet De Grønne
 • Pensjonistpartiet
 • Rødt
 • Senterpartiet
 • SV - Sosialistisk Venstreparti
 • Sør-Odal Bygdeliste
 • Venstre

Se valglister med kandidater (PDF)

Forhåndsstemming

Ordinær forhåndsstemming skjer i perioden fra torsdag 10. august til og med fredag 8. september på følgende steder:

 • I innbyggertorget i rådhuset, hverdager fra kl. 09.00 til 15.00.
 • I biblioteket, tirsdager og torsdager fra kl. 15.30 til 19.00.

Det vil i tillegg bli gjennomført forhåndsstemming ved Glommatunet omsorgssenter (inkl. HDO-boligene) tirsdag 5. september, samt ved Skarnes videregående skole (tidspunkt ikke satt).

Siste frist for å søke om å få stemme hjemme (eller der velgeren oppholder seg) er satt til onsdag 6. september kl. 15.00.

Har du stemmerett?

Dette er kravene du må oppfylle for å kunne stemme ved kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023: 

 • Har fylt 18 år innen utgangen av 2023
 • Norsk statsborger
  • Er, eller har vært, registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge​
  • Hvis du har bodd mer enn 10 år i utlandet, må du søke om å bli innført i manntallet igjen (dette må være gjort før valget)​
 • Utenlandsk statsborger dersom du
  • Har vært innført i folkeregisteret som bosatt i Norge de tre siste årene før valgdagen​
  • Er nordisk statsborger bosatt i Norge (registrert i folkeregisteret senest 30.06.) (Fra Sverige, Danmark, Finland og Island)

Hvordan stemmer du?

Selve valget foregår ved personlig oppmøte i et valglokale på valgdagen, eller ved å avgi forhåndsstemme. 

Valgstyret

Valgstyret har ansvar for forberedelse og gjennomføring av stortingsvalg og kommunestyre- og fylkestingsvalg. De har også ansvar for godkjenning av listeforslag og hvem som blir stemt inn (valgoppgjør).

Formannskapet utgjør valgstyret i Sør-Odal.

Snakk med oss

INNBYGGERTORGET
Telefon: 62 96 80 00
Åpningstid: 10.00-14.00
E-post

Vakttelefoner

Korona- og vaksinetelefon: 458 76 660 (åpen torsdager kl. 09.00-14.00).

English version (Google Translate)

Skriv til oss

SØR-ODAL KOMMUNE
Øgardsvegen 2
2100 Skarnes
E-post til Sør-Odal kommune

FAKTURAADRESSE:
Sør-Odal kommune
c/o Nord-Odal kommune
Herredsvegen 2
2120 Sagstua

Org.nummer: 964 947 716
Kommunenummer: 3415
Organisasjonsinformasjon
Ansvarlig redaktør: Anita Orlund
Webredaktør: Henriette Eriksen

Besøk oss

INNBYGGERTORGET
Øgardsvegen 2
2100 Skarnes

Åpningstid:
09.00-15.00

Følg oss

Facebook   Facebook