Kommunestyre- og fylkestingsvalg 2023

Kommunestyret i Sør-Odal har vedtatt at kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2023 skal holdes på den ordinære valgdagen, mandag 11. september 2023.

Ved kommunestyre- og fylkestingsvalg i Sør-Odal kommune skal det velges representanter til kommunestyret og representanter til fylkestinget i Innlandet.

Det er fem stemmekretser i Sør-Odal; Skarnes, Ullern, Slåstad, Sander og Disenå.

Tidligstemme og forhåndsstemming

Informasjon blir publisert på et senere tidspunkt.

Valglister 

Nettsiden for innsamling av elektroniske underskrifter på listeforslag er åpnet. Dette er en løsning som er utarbeidet av Valgdirektoratet, som er videreutviklet siden stortingsvalget i 2021, og som er opprettet for å gjøre listeprosessen enklere. På listeforslagsportalen kan man opprette listeforslag, samle inn underskrifter og levere listeforslaget.

Det er valgfritt om man ønsker å benytte seg av den elektroniske løsninger eller om man heller vil levere listeforslaget på papir, men Sør-Odal kommune håper at flest mulig partier har anledning til å levere elektronisk.

Fristen for å levere listeforslag er 31. mars 2023 kl. 12.00.

Har du stemmerett?

Dette er kravene du må oppfylle for å kunne stemme ved kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023: 

 • Har fylt 18 år innen utgangen av 2023
 • Norsk statsborger
  • Er, eller har vært, registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge​
  • Hvis du har bodd mer enn 10 år i utlandet, må du søke om å bli innført i manntallet igjen (dette må være gjort før valget)​
 • Utenlandsk statsborger dersom du
  • Har vært innført i folkeregisteret som bosatt i Norge de tre siste årene før valgdagen​
  • Er nordisk statsborger bosatt i Norge (registrert i folkeregisteret senest 30.06.) (Fra Sverige, Danmark, Finland og Island)

Hvordan stemmer du?

Selve valget foregår ved personlig oppmøte i et valglokale på valgdagen, eller ved å avgi forhåndsstemme. 

Valgstyret

Valgstyret har ansvar for forberedelse og gjennomføring av stortingsvalg og kommunestyre- og fylkestingsvalg. De har også ansvar for godkjenning av listeforslag og hvem som blir stemt inn (valgoppgjør).

Formannskapet utgjør valgstyret i Sør-Odal.

Snakk med oss

INNBYGGERTORGET
Telefon: 62 96 80 00
Åpningstid: 10.00-14.00
E-post

Vakttelefoner

Korona- og vaksinetelefon: 458 76 660 (åpen torsdager kl. 09.00-14.00).

English version (Google Translate)

Skriv til oss

SØR-ODAL KOMMUNE
Øgardsvegen 2
2100 Skarnes
E-post til Sør-Odal kommune

FAKTURAADRESSE:
Sør-Odal kommune
c/o Nord-Odal kommune
Herredsvegen 2
2120 Sagstua

Org.nummer: 964 947 716
Kommunenummer: 3415
Organisasjonsinformasjon
Ansvarlig redaktør: Anita Orlund
Webredaktør: Henriette Eriksen

Besøk oss

INNBYGGERTORGET
Øgardsvegen 2
2100 Skarnes

Åpningstid:
09.00-15.00

Følg oss

Facebook   Facebook