Hop til hovedinnhold Hopp til søk Hopp til bunntekst

Kontrollutvalget

Kommunestyret har det øverste tilsynet med den kommunale forvaltningen. Kontrollutvalget er kommunestyrets hjelpeorgan/arbeidsorgan og skal føre det løpende tilsynet med den kommunale eller fylkeskommunale forvaltningen på vegne av kommunestyret. Kontrollutvalget skal utøve sitt arbeid i henhold til kommuneloven og forskrift for kontrollutvalg. Kontrollutvalgets møter er åpne på lik linje med andre kommunale utvalg.

Kontrollutvalget har bl.a. oppgaver knyttet til

  • tilsyn med forvaltningen, som eksempelvis omfatter vurdering av rutiner, systemer, instrukser osv.,
  • regnskapsrevisjon (bl.a. uttalelse til årsregnskapet og følge opp merknader til regnskapet),
  • forvaltningsrevisjon (vurdering av bruk og forvaltning av de kommunale midlene),
  • selskapskontroll (kontroll av kommunens eierinteresser i selskaper)
  • tilsyn med at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning.

Sekretariat for kontrollutvalget i Sør-Odal er Glåmdal sekretariat IKS (www.gs-iks.no). Sekretariatet nås på tlf. 977 36 379 eller på e-post: torgunm.bakken@gs-iks.no

Kommunens revisor er Hedmark Revisjon IKS (http://www.hedmark-revisjon.no)
E-post: post@hedmark-revisjon.no. Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor er Tommy Pettersen (920 24 731), e-post tommy.pettersen@hedmark-revisjon.no. Øvrig kontaktinformasjon finnes på selskapets hjemmeside.

Kontrollutvalgets saker

sor-odal.kommune.no benytter informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten. Du kan fortsette å bruke sor-odal.kommune.no som vanlig hvis du godtar dette. Hvis du vil vite mer, kan du lese om vår bruk av informasjonskapsler.Lukk