Hva tenker dere om belastning på psykisk helse til brukere?

(Fullt spørsmål: Da landet stengte ned i midten av mars, så stengte også det meste i Sør-Odal kommune. Hva er tanken bak det å for eksempel å stenge dagsenter på Skarnes i så lang tid som det ble stengt? Hva tenkte kommunen om belastningen det ble på den psykiske helsen til brukere?)

Svar fra Knut Hvithammer:

Vi har full forståelse for at dette har vært en krevende tid for mennesker med psykiske helseutfordringer, og har forsøkt å finne løsninger i størst mulig grad skal være til hjelp.

Dagsenteret inne var stengt, men tilbudet foregikk ute. Med gåturer og turer til for eksempel Igletjenn med grilling.

Musikkterapien foregikk via nett på sikker lenke.

Brukere hadde tilbud om ekstra gåturer én til én og telefonsamtaler både på dag- og kveldstid. Samt at vi har nattevakter som de også kunne ringe til hvis det ble vanskelig.

Tilgang til rent brukerutstyr har de som trenger det hatt hele tiden, ved at de har gitt beskjed om hva de trenger og vi har kjørt utstyr ut til den enkelte bruker.

Tjenesten har også hatt tett oppfølging med å tilby koronatesting i hjemmet hos brukere med symptomer. De med bekreftet smitte har fått somatisk oppfølging i hjemmet.

Svar fra Lise Selnes:

I psykisk helse og avhengighet i Nord-Odal kommune måtte vi endre tilbudet til brukere av tjenesten. Dette i form av å møtes ute eller ha kontakt per telefon. Etter hvert har vi åpnet for samtaler på kontoret og følger de nasjonale retningslinjer i forhold til smittevern.

Tjenesten har ikke dagsenter. Det har derfor ikke vært lignende problemstillinger i Nord-Odal. Derimot beskriver brukere et savn etter andre fora og arenaer de enten treffer andre på eller mottar hjelp fra. For eksempel AA-gruppe (anonyme alkoholikere) som hadde stengt lenge. I tillegg er det påpekt at det blir utfordrende uten drop-in-mulighet hos NAV, som er i Nord-Odal faste dager. Dette har vært stengt lenge.

Det merkes at tjenesten har økt antall henvisinger og at det er mange som opplever ensomhet.

Snakk med oss

INNBYGGERTORGET
Telefon: 62 96 80 00
Åpningstid: 10.00-14.00
E-post

Vakttelefoner

Korona- og vaksinetelefon: 458 76 660 (åpen torsdager kl. 09.00-14.00).

English version (Google Translate)

Skriv til oss

SØR-ODAL KOMMUNE
Øgardsvegen 2
2100 Skarnes
E-post til Sør-Odal kommune

FAKTURAADRESSE:
Sør-Odal kommune
c/o Nord-Odal kommune
Herredsvegen 2
2120 Sagstua

Org.nummer: 964 947 716
Kommunenummer: 3415
Organisasjonsinformasjon
Ansvarlig redaktør: Anita Orlund
Webredaktør: Henriette Eriksen

Besøk oss

INNBYGGERTORGET
Øgardsvegen 2
2100 Skarnes

Åpningstid:
09.00-15.00

Følg oss

Facebook   Facebook