Når stenges skolene i odalskommunene?

(Fullt spørsmål: I vår ble alle skolene i landet stengt ned på grunn av korona, og vi ser at skoler noen ganger stenges ned her som føre-var-tiltak. Hvilke vurderinger gjør kommunene seg når det gjelder stenging av skoler? Når vil skolene i odalskommunene bli stengt?)

I vår ble skolene stengt som et nasjonalt tiltak, og det er riktig at enkelte skoler i ettertid er blitt stengt ned som et føre-var-tiltak når det er påvist smitte hos enkeltelever. Da er skolen blitt stengt mens man jobber med å få oversikt over smittetilfellet og kartlegge det potensielle omfanget.

I tilfellene som har vært tilknyttet skole i Sør-Odal, har arbeidet bekreftet at smittevernrutinene har vært veldig gode, og det har derfor ikke så langt endt med et større utbrudd.

Barn og unges liv skal være så normalt som mulig, og derfor skal det å stenge en skole sitte svært langt inne.

Det er per i dag ingen grunn til at vi skal være strengere enn nasjonale anbefalinger, og vi følger trafikklysmodellen..

Kommunene kan heller ikke bare sette skolene på rødt nivå. For å stenge en skole må det være et vedtak av kommuneoverlege i samråd med Helsedirektoratet og statsforvalteren.

Dersom det skulle bli et smitteutbrudd på en skole, vil situasjonen kunne stille seg annerledes.

Snakk med oss

INNBYGGERTORGET
Telefon: 62 96 80 00
Åpningstid: 10.00-14.00
E-post

Vakttelefoner

Korona- og vaksinetelefon: 458 76 660 (åpen torsdager kl. 09.00-14.00).

English version (Google Translate)

Skriv til oss

SØR-ODAL KOMMUNE
Øgardsvegen 2
2100 Skarnes
E-post til Sør-Odal kommune

FAKTURAADRESSE:
Sør-Odal kommune
c/o Nord-Odal kommune
Herredsvegen 2
2120 Sagstua

Org.nummer: 964 947 716
Kommunenummer: 3415
Organisasjonsinformasjon
Ansvarlig redaktør: Anita Orlund
Webredaktør: Henriette Eriksen

Besøk oss

INNBYGGERTORGET
Øgardsvegen 2
2100 Skarnes

Åpningstid:
09.00-15.00

Følg oss

Facebook   Facebook