Husbankfinansiering av boliger med tilvisningsavtale

En tilvisningsavtale med kommunen kan gi utbygger/utleier gunstig finansiering fra Husbanken, som kan gi lån til utleieboliger til vanskeligstilte med inntil 85 % av prosjektkostnadene. Lånet gis som annuitetslån med løpetid på inntil 50 år og mulighet for ett års avdragsfrihet (eller til enhver tid gjeldene ordning hos Husbanken). Husbanken kan tilby flytende rente eller fastrente i inntil 20 år. For å få innvilget lån, forutsettes det at selskapet driver profesjonell utleie, og har som formål å eie, forvalte og leie ut boliger til vanskeligstilte. Dette må dokumenteres med firmaattest, og ved å fylle ut vedlagte beskrivelse av utleieselskapet.

Les mer om lån fra Husbanken til bransjeaktører her: Lån og tilskudd fra Husbanken for bransjeaktører - Husbanken

Forøvrig gjelder disse vilkårene for lån til utleieboliger med tilvisningsavtale til vanskeligstilte:

 • Utleier og boligsøker skal inngå leiekontrakt etter husleielovens bestemmelser.
 • Utleier skal benytte balanserte leiekontrakter, det vil si kontrakter som sikrer begge parters interesser.
 • Leietakerne i boligene som ikke tilvises av kommunen skal tilbys femårs-kontrakter.
 • Utleier må godta garantier fra NAV som sikkerhet for et evt. depositum.

Det skal utarbeides et driftsbudsjett som viser:

 • Husleieinntekter
 • Husleie for hver leilighet (gjengs leie)
 • FDV-kostnader
 • Finansiering

Tilbudet skal vedlegges:

 • Beskrivelse av søker/utleieselskap ved levering av tilbud om utleieboliger med tilvisingsavtale, jfr. vedlegg 1
 • Tegninger (situasjonsplan, snitt- og fasadetegninger) for hele prosjektet
 • Beskrivelse av bygningene
 • Utomhusplan
 • Framdriftsplan
 • Driftsbudsjett

Husbanken skal frembringe gode boliger i gode og trygge bomiljø. Det fysiske miljøet betyr mye for trivsel, sosial trygghet og livskvalitet. Disse kvalitetene skal være sikret i prosjekt Husbanken finansierer.

Snakk med oss

INNBYGGERTORGET
Telefon: 62 96 80 00
Åpningstid: 10.00-14.00
E-post

Vakttelefoner

Korona- og vaksinetelefon: 458 76 660 (åpen torsdager kl. 09.00-14.00).

English version (Google Translate)

Skriv til oss

SØR-ODAL KOMMUNE
Øgardsvegen 2
2100 Skarnes
E-post til Sør-Odal kommune

FAKTURAADRESSE:
Sør-Odal kommune
c/o Nord-Odal kommune
Herredsvegen 2
2120 Sagstua

Org.nummer: 964 947 716
Kommunenummer: 3415
Organisasjonsinformasjon
Ansvarlig redaktør: Anita Orlund
Webredaktør: Henriette Eriksen

Besøk oss

INNBYGGERTORGET
Øgardsvegen 2
2100 Skarnes

Åpningstid:
09.00-15.00

Følg oss

Facebook   Facebook