Krav til oppfølging av bomiljø utleieboliger

Det forventes at utleier bidrar til å fremme og utvikle et godt bomiljø gjennom tett oppfølging av leietakerne. Leverandøren bes derfor om å beskrive sitt apparat for forvaltning av utleieboligene, både med hensyn til innhold og omfang (for eksempel tilgjengelige ressurser, tilstedeværelse, oppfølging og tilrettelegging av bomiljø mv.). Dette beskrives i vedlagte mal for beskrivelse av utleieselskapet.

Sør-Odal kommune vil tegne samarbeidsavtale med utleieselskapet som inngår tilvisningsavtale. I avtalen avklares målgrupper for tilvisning, samarbeidsmøter, ansvarsfordelingen mellom foretaket og kommunen og andre forhold som er viktig for oppfølging av bomiljøet.

Snakk med oss

INNBYGGERTORGET
Telefon: 62 96 80 00
Åpningstid: 10.00-14.00
E-post

Vakttelefoner

Korona- og vaksinetelefon: 458 76 660 (åpen torsdager kl. 09.00-14.00).

English version (Google Translate)

Skriv til oss

SØR-ODAL KOMMUNE
Øgardsvegen 2
2100 Skarnes
E-post til Sør-Odal kommune

FAKTURAADRESSE:
Sør-Odal kommune
c/o Nord-Odal kommune
Herredsvegen 2
2120 Sagstua

Org.nummer: 964 947 716
Kommunenummer: 3415
Organisasjonsinformasjon
Ansvarlig redaktør: Anita Orlund
Webredaktør: Henriette Eriksen

Besøk oss

INNBYGGERTORGET
Øgardsvegen 2
2100 Skarnes

Åpningstid:
09.00-15.00

Følg oss

Facebook   Facebook