Krav til utleieboligene med tilvisingsavtale

Utleieboligene skal være av god kvalitet og ha hensiktsmessig utforming, planløsning og arealeffektivitet.

Prosjektet skal ha varierte boligtyper og gode felles- og utearealer med lekeareal for barn.

 Boligene skal være fullverdige (ikke hybelleiligheter), og skal ha robust standard med garderobeskap på soverom og ordinære hvitevarer på kjøkken. Alle boliger med adkomst fra bakkeplan skal være livsløpsboliger. Kommunen skal, sammen med Husbanken, sikre at boligene er egnet for målgruppen. Utbygger/utleier bes derfor om å begrunne hvordan prosjektet tilbyr boliger av god kvalitet i et godt bomiljø.

Parkering

Mulighetsstudiet viser en løsning med parkering under bakken. Det er ikke et krav i prosjektet at det utvikles en løsning med parkeringskjeller, men en slik løsning vil gi rom for flere boenheter på tomta. Kommunen har ikke noen gjeldende vedtatt parkeringsnorm, men et utgangspunkt kan være 0,5-1,0 plass for boenheter under 60 m2 og 1,0-1,5 plasser for boenheter over 60 m2.

VA/brannhydranter

Det er god kapasitet på vann- og avløpsledningene tilknyttet tomta. Utbygger må bekoste nødvendig tilknytning til kommunens anlegg. I Sør-Odal skal det prioriteres å tilrettelegge med bruk av brannhydranter. Brannvesenet foretrekker brannhydranter fremfor brannkummer da disse er enklere å lokalisere, samt raskere og tryggere å betjene.

Strøm/fjernvarme

Nettstasjonen i Lehmannsveg har et spenningsnivå på 32 volt. Transformatoren må byttes. Utbygger må selv kontakte strømleverandør for å estimere kostnader. Det er et fjernvarmeanlegg i området. Utbygger må eventuelt gå i dialog med leverandør om tilknytning til anlegget.

Snakk med oss

INNBYGGERTORGET
Telefon: 62 96 80 00
Åpningstid: 10.00-14.00
E-post

Vakttelefoner

Korona- og vaksinetelefon: 458 76 660 (åpen torsdager kl. 09.00-14.00).

English version (Google Translate)

Skriv til oss

SØR-ODAL KOMMUNE
Øgardsvegen 2
2100 Skarnes
E-post til Sør-Odal kommune

FAKTURAADRESSE:
Sør-Odal kommune
c/o Nord-Odal kommune
Herredsvegen 2
2120 Sagstua

Org.nummer: 964 947 716
Kommunenummer: 3415
Organisasjonsinformasjon
Ansvarlig redaktør: Anita Orlund
Webredaktør: Henriette Eriksen

Besøk oss

INNBYGGERTORGET
Øgardsvegen 2
2100 Skarnes

Åpningstid:
09.00-15.00

Følg oss

Facebook   Facebook