Kriterier ved utvelgelse

Lov og forskrift om offentlige anskaffelser kommer i utgangspunktet ikke til anvendelse ved inngåelse av tilvisningsavtaler for utleieboliger. Valg av utbygger/salget av tomta vil gjennomføres som en prosess som hensyntar prinsippene om konkurranse, gjennomsiktighet, likebehandling og forutberegnelighet.

Følgende evalueringskriterier vil benyttes:

Kriterier

Vekt

Husleienivå utleieboliger

 

20 %

Kvalitet og boligstandard utleieboliger

 

20 %

Forvaltning – tilgjengelighet/beskrivelse av utleieselskapet og forvaltning av beboere og bomiljø for den delen av prosjektet som inngår i avtalen med tilvisningsavtale

 

20 %

Bomiljø og uteområde

 

20 %

Tidsperspektiv for ferdigstillelse etter gjennomført reguleringsprosess

 

20 %

 

Skalaen fra 0 til 10 poeng vil benyttes under evalueringen, der 10 er best.

Snakk med oss

INNBYGGERTORGET
Telefon: 62 96 80 00
Åpningstid: 10.00-14.00
E-post

Vakttelefoner

Korona- og vaksinetelefon: 458 76 660 (åpen torsdager kl. 09.00-14.00).

English version (Google Translate)

Skriv til oss

SØR-ODAL KOMMUNE
Øgardsvegen 2
2100 Skarnes
E-post til Sør-Odal kommune

FAKTURAADRESSE:
Sør-Odal kommune
c/o Nord-Odal kommune
Herredsvegen 2
2120 Sagstua

Org.nummer: 964 947 716
Kommunenummer: 3415
Organisasjonsinformasjon
Ansvarlig redaktør: Anita Orlund
Webredaktør: Henriette Eriksen

Besøk oss

INNBYGGERTORGET
Øgardsvegen 2
2100 Skarnes

Åpningstid:
09.00-15.00

Følg oss

Facebook   Facebook