Tomt

Prisen på tomta er fastsatt av uavhengig takstmann (markedspris). Taksten gjenspeiler at det settes krav til at deler av bebyggelsen skal være utleieboliger i tråd med Husbankens gjeldende ordning for utleieboliger med tilvisingsavtaler og at den selges med et bygg, Søsterhjemmet, som må rives før tomteutviklingen kan finne sted. Tomta selges med bygningsmasse som den er. Bygget er fra 1950-tallet og det er sannsynlig det inneholde helse- og miljøfarlig avfall. Det må utarbeides en miljøsaneringsbeskrivelse før bygget rives. Utbygger bekoster miljøsaneringsbeskrivelsen og rivningen.

I taksten er det tatt høyde for at hele tomta skulle benyttes til utleieboliger, hvor kommunen skulle ha tilvisingsrett på inntil 40 % av boligene. Formannskapet har i etterkant besluttet at kun om lag halvparten av tomta skal benyttes til dette formålet, og fradraget for dette er derfor halvert i forhold til opprinnelig takst.

Tomten selges for kr. 1 650 000,- til vinneren av konkurransen.

Snakk med oss

INNBYGGERTORGET
Telefon: 62 96 80 00
Åpningstid: 10.00-14.00
E-post

Vakttelefoner

Korona- og vaksinetelefon: 458 76 660 (åpen torsdager kl. 09.00-14.00).

English version (Google Translate)

Skriv til oss

SØR-ODAL KOMMUNE
Øgardsvegen 2
2100 Skarnes
E-post til Sør-Odal kommune

FAKTURAADRESSE:
Sør-Odal kommune
c/o Nord-Odal kommune
Herredsvegen 2
2120 Sagstua

Org.nummer: 964 947 716
Kommunenummer: 3415
Organisasjonsinformasjon
Ansvarlig redaktør: Anita Orlund
Webredaktør: Henriette Eriksen

Besøk oss

INNBYGGERTORGET
Øgardsvegen 2
2100 Skarnes

Åpningstid:
09.00-15.00

Følg oss

Facebook   Facebook