Velkommen til Min Side

Vi gir deg en oversikt over hvilke tjenester du finner når du logger deg inn på Min Side.

Logg inn på Min Side her

Kommunale tjenester 

 • Se dine fakturaer fra kommunen
 • Se opplysninger om din eiendom: Oversikt over eiendomsgebyr, eiendomsskatt, vannforbruk, renovasjon med mer. Her kan du også bestemme om du vil betale eiendomsavgiftene i 4 eller 12 terminer. 
 • Søk og gjør endringer på barnehageplass
 • Søk og gjør endringer på SFO-plass
 • Søk plass i kulturskolen
 • Meld bekymring til barnevernet
 • Sende sikker e-post til kommunen

Nasjonale tjenester

 • Kontaktopplysninger om deg
 • Folkeregisteret
 • Din inntekt og ditt arbeidsforhold
 • Skattekort
 • Helseboka - kommunikasjon med helsestasjon og lege
 • Søke om bostøtte eller startlån
 • Din kommunikasjon med Nav
 • Statens vegvesen
 • Digipost og eboks
 • Melde flytting
 • Melde adresseendring til Posten

Logg inn på Min Side her

Snakk med oss

INNBYGGERTORGET
Telefon: 62 96 80 00
Åpningstid: 10.00-14.00
E-post

Vakttelefoner

Korona- og vaksinetelefon: 458 76 660 (åpen torsdager kl. 09.00-14.00).

English version (Google Translate)

Skriv til oss

SØR-ODAL KOMMUNE
Øgardsvegen 2
2100 Skarnes
E-post til Sør-Odal kommune

FAKTURAADRESSE:
Sør-Odal kommune
c/o Nord-Odal kommune
Herredsvegen 2
2120 Sagstua

Org.nummer: 964 947 716
Kommunenummer: 3415
Organisasjonsinformasjon
Ansvarlig redaktør: Anita Orlund
Webredaktør: Henriette Eriksen

Besøk oss

INNBYGGERTORGET
Øgardsvegen 2
2100 Skarnes

Åpningstid:
09.00-15.00

Følg oss

Facebook   Facebook