Hop til hovedinnhold Hopp til søk Hopp til bunntekst

Skoleskyss

Nytt skyssreglement vedtatt i Oppvekst- og kulturutvalget 14.02.2017

Skoleskyss – skoleåret 2017-2018

Rutiner for søknad om skoleskyss

Søknadsskjemaene ligger elektronisk på kommunens hjemmesider (på samme måte som for barnehage og SFO).

I skjemaet krysser man av for skyssgrunnlag:

 • Avstand

- lenke til skjema for skyss ved delt omsorg

 • Skyss for funksjonshemmede/sykdom
 • Særlig farlig/vanskelig skolevei – husk å begrunne søknaden

Skoleskyss for 1.klasse.

I henhold til kommunestyrevedtak 13.12.2011, ble det kommunale skysstilbudet til alle 1.klassinger fjernet. For 1.klasse gjelder nå opplæringslovens bestemmelser om skyssgrense 2 kilometer .

Kommunalt skyssreglement for skoleåret 2017- 2018

(Vedtatt i Oppvekst- og kulturutvalget 14.02.2017)

Lovgrunnlag:

I Lov om grunnskolen og den videregående opplæringa – Opplæringsloven kapittel 7

§7-1 heter det: ”Elevar i 2-10. årstrinn som bur meir enn fire kilometer får skolen har rett til gratis skyss. For elevar i 1. årstrinn er skyssgrensa to kilometer. Elevar som har særleg farleg eller vanskeleg skoleveg har tett til gratis skyss utan omsyn til veglengda”.

Utdrag fra Rundskriv 3 – 2009 fra Utdanningsdirektoratet Kapittel 12:

”Elevar som ferdast i trafikken vil alltid vere utsett for ein viss fare. Dette er likevel ikkje nok til å få gratis skyss ettersom det må vere tale om ein ”særleg risiko”. Dette inneber at faren ved å ferdast på denne vegen må vere utanom det vanlege for at vegen skal kunne karakteriserast som ”særleg farleg eller vanskeleg” skoleveg for den einskilde elev.

Ingen vegstrekninger med unntak av E-16 i Sør-Odal er definert som særlig farlig eller vanskelig. Derfor vil søknader om skoleskyss bli behandlet individuelt etter følgende kriterier:

 • Barnets alder og modenhet
 • Lengde på skoleveien
 • Trafikkmengde
 • Fartsgrense og fartsnivå
 • Ulykkesfrekvens
 • Veibredde og veiskulder
 • Tilrettelegging for fotgjengere
 • Veiforhold om vinteren

sor-odal.kommune.no benytter informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten. Du kan fortsette å bruke sor-odal.kommune.no som vanlig hvis du godtar dette. Hvis du vil vite mer, kan du lese om vår bruk av informasjonskapsler.Lukk