Kontakt

Odal barneverntjeneste

Åpningstider: 08:00-15:30 på hverdager

Odal barneverntjeneste
Øgardsvegen 2
2100 Skarnes

Telefonnummer: 62 96 80 92

Barnevernleder Hilde Framaas
Tlf. 47460220
E-post: hilde.framaas@sor-odal.kommune.no

 


Barnevernvakt

Barnevernvakta er barnevernets akuttberedskap på kveldstid og i helger. Hovedoppgaven er å hjelpe barn og familier i krise som trenger hjelp raskt.  

  • Telefon direkte: 404 41 673 
  • Via politi: 02800  

Åpningstider:

  • Mandag til torsdag kl 15.00 til 08.00
  • Helg og helligdager: Vakt hele døgnet  

Postadresse:

  • Kongsvinger kommune, Barnevernvakta, PB 900, 2226 Kongsvinger    

Interkommunalt samarbeid:

  • Kongsvingerregionen barnevernvakt, for kommunene: Kongsvinger, Nord Odal, Sør Odal, Eidskog, Grue, Åsnes og Våler.

Odal barnevern

Trenger ditt barn hjelp? Odal Barneverntjeneste er en interkommunal tjeneste bestående av barneverntjenestene i Nord-Odal og Sør-Odal. Sør-Odal er vertskommune, og tjenesten er lokalisert i rådhuset i Sør-Odal.

Alle kan en eller annen gang havne i en situasjon hvor man trenger hjelp til seg selv og sine barn. Barnevernet er til for å hjelpe barn og for å sikre at de blir tatt godt vare på.

Når barnet på grunn av forholdene i hjemmet eller av andre grunner har særlig behov for det, skal barnevernstjenesten sørge for å sette i verk hjelpetiltak for barnet og familien. Hensynet til hva som er best for barnet, er avgjørende.

Hjelpetiltak er som oftest helt frivillig og er noe som kan bli en positiv forandring for barnet og familien.

Slike hjelpetiltak kan være veiledning, støttekontakt, avlastning for foreldre, besøkshjem og økonomisk hjelp. Formidling av plass i fosterhjem og institusjon kan også være hjelpetiltak. Barn skal bo hjemme så sant det er mulig. Det legges vekt på å finne årsakene til problemene og drøfte dem med foreldre og barn.

Snakk med oss

INNBYGGERTORGET
Telefon: 62 96 80 00
Åpningstid: 10.00-14.00
E-post

Vakttelefoner

Korona- og vaksinetelefon: 458 76 660 (åpen torsdager kl. 09.00-14.00).

English version (Google Translate)

Skriv til oss

SØR-ODAL KOMMUNE
Øgardsvegen 2
2100 Skarnes
E-post til Sør-Odal kommune

FAKTURAADRESSE:
Sør-Odal kommune
c/o Nord-Odal kommune
Herredsvegen 2
2120 Sagstua

Org.nummer: 964 947 716
Kommunenummer: 3415
Organisasjonsinformasjon
Ansvarlig redaktør: Anita Orlund
Webredaktør: Henriette Eriksen

Besøk oss

INNBYGGERTORGET
Øgardsvegen 2
2100 Skarnes

Åpningstid:
09.00-15.00

Følg oss

Facebook   Facebook