Informasjon om bosetting av flyktninger i Sør-Odal

Høsten har kommet, og naturen viser seg fra en av sine beste sider. I mange farger, med en flott høstsol, og noen dager med sårt etterlengtet regn. Integreringsarbeidet i kommunen kan også beskrives slik.

Sør-Odal kommunes innbyggere har vist seg fra sin beste side ved å ta imot våre nye landsmenn. Vi har nå bosatt 57 av de 65 flyktningene vi er anmodet om å bosette i 2022. I tillegg er det familier som igjen er blitt «hele» da resten har kommet til oss via familiegjenforening. Det er alltid godt!

Det er fortsatt noen som er i mottak og venter på å komme til sitt hjem. Disse åtte har vi en plan for, og de kommer til å bli bosatt i god tid før jul.

Vi har bosatt i større deler av kommunen, ikke bare på Skarnes. Det har latt seg gjøre fordi vi har noen familier med bil og førerkort. Det er vi veldig glade for. Totalt i 2022 vil vi nok komme opp i om lag 75 bosatte flyktninger. Det vil si at integreringskontoret i sin helhet følger opp ca. 110 voksne flyktninger.

Som omtalt før sommerferien, vil Glommasvingen få mange nye elever i høst. Og det har de fått. Det er veldig koselig å kunne meddele at de trives godt på skolen, og de synes at vi har en veldig fin skole i Sør-Odal.

I det store og hele får vi vi mest gode tilbakemeldinger. De har mange spørsmål, og noen er litt utålmodige med å komme ut i jobb. Det forstår vi. Vi forsøker å hjelpe etter beste evne, og vi har økt frekvensen på samarbeidsmøter med NAV, slik at vi skal være enda tettere på arbeidsmarkedet. Dette gjør vi i samarbeid med GIV og flyktningtjenesten i Nord-Odal. Vi håper dette gir gode resultater. Men, det viktigste er språket, så de pugger og leser flittig om dagen.

På enheten er det god stemning, men travelt. Det er mange enkeltvedtak som skal fattes, kompetansekartlegginger som skal gjennomføres, individuelle opplæringsplaner som skal iverksettes, lønninger som skal utbetales og boliger som skal fylles med møbler og inventar. Det er mange telefoner med spørsmål om livet i Norge. Opplæring i norsk på GIV, arbeid, barnehage, skole for barna, fritidsaktiviteter, penger, hvordan det norske banksystemet virker, legetimer, tannlegen, optiker og etablering av egen bedrift. Darya, David og Linn Kristin svarer og hjelper etter beste evne. Flinke folk med mye god kunnskap gjør at hverdagen går i hop, selv om ventetiden er blitt litt lengre. Samarbeid internt og eksternt gjør at vi klarer å komme i mål. Dette gjelder alle i Sør-Odal, fra huseiere, skolekompiser, lærere, helsesykepleiere, trenere, ja, i fare for å glemme noen, TUSEN TAKK, ALLE SAMMEN! Uten dere, ingen suksess!

Det er fortsatt behov for arbeidsplasser til våre nye innbyggere. Er det kanskje noen som trenger en ekstra hånd nå før jul, ikke nøl med å ta kontakt!

Vi vil også benytte anledningen til å takke Parken kjøpesenter og alle de frivillige som gjennom flere uker holdt gratis-butikken åpen. En spesiell takk til Sonja, som var primus motor gjennom hele perioden!

Næringslivet ønsker vi fortsatt å holde kontakten med, slik at vi sammen kan bidra til at flere kommer ut i jobb. Det er mye kompetanse som er kommet, og den vil de gjerne benytte.

Det er også en ukrainsk dame som har etablert egen bedrift etter bosetting, så dette lover godt fremover.

Ellers vil vi takke alle frivillige, lag og foreninger for interessen og hjelpsomheten som er vist så langt i å imøtekomme våre nye innbyggere til å få en ny hverdag i et nytt land.

Vi ønsker dere en riktig god høst!

Kontaktinfo integreringsenheten:

Rune Bjørkhaug: tlf. 474 51 982

David Dadras: tlf. 474 51 679

Darya Maslova: tlf. 457 35 292

Snakk med oss

INNBYGGERTORGET
Telefon: 62 96 80 00
Åpningstid: 10.00-14.00
E-post

Vakttelefoner

Korona- og vaksinetelefon: 458 76 660 (åpen torsdager kl. 09.00-14.00).

English version (Google Translate)

Skriv til oss

SØR-ODAL KOMMUNE
Øgardsvegen 2
2100 Skarnes
E-post til Sør-Odal kommune

FAKTURAADRESSE:
Sør-Odal kommune
c/o Nord-Odal kommune
Herredsvegen 2
2120 Sagstua

Org.nummer: 964 947 716
Kommunenummer: 3415
Organisasjonsinformasjon
Ansvarlig redaktør: Anita Orlund
Webredaktør: Henriette Eriksen

Besøk oss

INNBYGGERTORGET
Øgardsvegen 2
2100 Skarnes

Åpningstid:
09.00-15.00

Følg oss

Facebook   Facebook