Kommunal bolig

Kommunal omsorgsbolig

Omsorgsboliger er til personer som på grunn av helse, funksjonshemming mv. som har et behov for tilrettelagt bolig med hjemmebaserte helse- og omsorgstjenester i, eller i nær tilknytning til, boligen. Du er avhengig av praktisk bistand/personlig hjelp for å mestre ditt daglige liv. Du mottar helsetjenester i hjemmet.

Omsorgsbolig kan også tildeles personer som selv ikke, eller ved hjelp fra andre mestrer å skaffe seg egnet bolig.

Kommunal gjennomgangsbolig

Gjennomgangsbolig er til personer som selv ikke, eller ved hjelp fra andre ikke greier å skaffe egnet bolig. Dette vil vanligvis gjelde deg som av helse, funksjonshemming, økonomisk/sosiale årsaker har behov for midlertidig botilbud, og som etter en konkret faglig vurdering anses å ha urimlig store vansker med å skaffe deg et alternativt botilbud selv.

Flyktninger som bosettes etter anmodning fra IMDI, og etter vedtak i kommunestyret, kan tildeles kommunal bolig der andre botilbud ikke fører frem.

Søker må ha bodd i Sør-Odal kommune de siste to år.

Snakk med oss

INNBYGGERTORGET
Telefon: 62 96 80 00
Åpningstid: 10.00-14.00
E-post

Vakttelefoner

Korona- og vaksinetelefon: 458 76 660 (åpen torsdager kl. 09.00-14.00).

English version (Google Translate)

Skriv til oss

SØR-ODAL KOMMUNE
Øgardsvegen 2
2100 Skarnes
E-post til Sør-Odal kommune

FAKTURAADRESSE:
Sør-Odal kommune
c/o Nord-Odal kommune
Herredsvegen 2
2120 Sagstua

Org.nummer: 964 947 716
Kommunenummer: 3415
Organisasjonsinformasjon
Ansvarlig redaktør: Anita Orlund
Webredaktør: Henriette Eriksen

Besøk oss

INNBYGGERTORGET
Øgardsvegen 2
2100 Skarnes

Åpningstid:
09.00-15.00

Følg oss

Facebook   Facebook