Ung inkludering i Kongsvingerregionen

Et økende antall unge mellom 18 og 35 år står utenfor utdanning eller arbeid. I vår region er denne utfordringen større sammenliknet med andre regioner. Dette ønsker alle seks kommuner og NAV å gjøre noe med. Kommunene i Kongsvingerregionen har et mål om at flere unge får muligheten til å forsørge seg selv og delta i samfunnet på en god måte.

logo ung inkludering

Hvem er vi?

Prosjektets ansatte er Marianne Grønndahl Pedersen (prosjektleder), Lisbeth Haveråen- Brattås og Outi Jousenkyla (prosjektmedarbeidere). Arbeidsgruppen består også av Vladislav Meshvez (NAV), Ingjerd Thon Hagaseth (NAV/HiNN) og Mette Sønderskov (HiNN). I tillegg til flere andre forskere fra Høgskolen i Innlandet, har vi også med oss Lars Thuesen og Mads Fly-Hansen fra Danmark.

Hvordan skal vi gjøre dette?

I prosjektet skal vi bruke en tilnærming som kalles for Positive deviance/PD (positive avvik). Lær mer om denne på 3 minutter:

 

 

Vi trenger hjelp fra dere når vi skal utforske denne tematikken. Vi vil gjennom flere workshops skaffe innsikt og lete etter hvor vi lykkes i arbeidet. Dere vil få utveksle erfaringer med andre som arbeider med og for barn og unge. Sammen skal vi identifisere løsninger som fungerer og utvikle nye metoder i arbeidet med å forebygge og forhindre ungt utenforskap i regionen.

Hva kan du bidra med?

Har du tanker og erfaringer om hva som fungerer godt i ditt arbeid, i ditt fagmiljø og på din arbeidsplass? Hva opplever du som utfordrende? Har du ideer om hva som kan gjøres bedre? Ønsker du mer samhandling innad i kommunen og i regionen? Har du en tro på at man sammen kan komme frem til bedre løsninger som på sikt hindrer ungt utenforskap? Har du et ønske om å gjøre en forskjell i dette arbeidet? Da er dette et samarbeid du vil være en del av.

Følg fremdriften

Snakk med oss

INNBYGGERTORGET
Telefon: 62 96 80 00
Åpningstid: 10.00-14.00
E-post

Vakttelefoner

Korona- og vaksinetelefon: 458 76 660 (åpen torsdager kl. 09.00-14.00).

English version (Google Translate)

Skriv til oss

SØR-ODAL KOMMUNE
Øgardsvegen 2
2100 Skarnes
E-post til Sør-Odal kommune

FAKTURAADRESSE:
Sør-Odal kommune
c/o Nord-Odal kommune
Herredsvegen 2
2120 Sagstua

Org.nummer: 964 947 716
Kommunenummer: 3415
Organisasjonsinformasjon
Ansvarlig redaktør: Anita Orlund
Webredaktør: Henriette Eriksen

Besøk oss

INNBYGGERTORGET
Øgardsvegen 2
2100 Skarnes

Åpningstid:
09.00-15.00

Følg oss

Facebook   Facebook