Hop til hovedinnhold Hopp til søk Hopp til bunntekst

Eiendomsskatt

Kommunestyret i Sør-Odal vedtok i budsjettbehandlingen 19.5.2009 å innføre eiendomsskatt i hele kommunen, jfr. § 3a) i LOV 1975-06-06 nr 29: " Lov om eigedomsskatt til kommunane (eigedomsskattelova)."

I kommunestyremøte den 19.12.2017 i sak 113/17 ble det vedtatt 7 promille for bolig- og fritidseiendommer og bunnfradrag på kr 200.000,- pr boenhet for 2018. Videre ble det vedtatt at promillesatsen for næring, verk og bruk skulle settes ned til 6,75 promille.

I 2010 ble det foretatt ”alminnelig taksering” av alle eiendommer i kommunen.

 

Denne taksten skal i hovedsak gjelde i 10 år, men eiendommer vil i tillegg bli taksert på nytt når det skjer endringer som for eksempel nybygg, tilbygg/påbygg, fradeling og sammenføyning av tomteareal.

 

Det er tilstand pr 01.01 i skatteåret som legges til grunn i eiendomsskattetaksten.

Dvs. at nybygg og tilbygg som er ferdig etter denne datoen, takseres og kommer med i skattegrunnlaget året etter de er ferdigstilt/tatt i bruk.

 

Eiendomsskattegrunnlaget skal iflg. Eiendomsskatteloven § 8A-2 settes til det beløp man må gå ut fra tilsvarer markedsverdi, - og må ikke forveksles med ligningsverdien.

Soner

Sonekart Disenå
Sonekart Galterud 
Sonekart Sander
Sonekart Skarnes
Sonekart Slåstad
Sonekart Ullern

Hvordan beregne arealet på bygningen
Regler for arealberegning

Vanlig stilte spørsmål om eiendomsskatt finner du her

 

Prinsipputtalelser og fortolkninger fra Finansdepartementet:

Eiendomsskatt på bolighus på gårdsbruk - svar til Norges Bondelag, 10.03.06

Takstgrunnlag for eiendomsskatt - svar til Skattebetalerforeningen, 19.06.07 
Eiendomsskatt i hele kommunen fra 2007 - behov for avklaringer 
Skatterettslige spørsmål vedrørende festetomter
Takstgrunnlag for eiendomsskatt på verk og bruk

Andre aktuelle tjenester

Klage (overtakst) ved ilagt eiendomsskatt

Begjæring om omtaksering av eiendom

Betalingsutsettelse av skyldig eiendomsskatt

Nedsettelse og ettergivelse

sor-odal.kommune.no benytter informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten. Du kan fortsette å bruke sor-odal.kommune.no som vanlig hvis du godtar dette. Hvis du vil vite mer, kan du lese om vår bruk av informasjonskapsler.Lukk