Hop til hovedinnhold Hopp til søk Hopp til bunntekst

Eiendomsskatt – omtaksering

Gjeldende fra 2020

Ved utgangen av 2019 er det 10 år siden det ble utført taksering av eiendomsmassen i Sør-Odal som grunnlag for beregning av eiendomsskatt. Det ble i mai 2018 på nytt fremmet sak for kommunestyret, da det ifølge eiendomsskattelovens § 8 A-3 (2) som hovedregel skal foretas alminnelig taksering hvert tiende år. Omtakseringen må da omfatte alle eiendommer i kommunen som er pålagt eiendomsskatt.

Kommunestyret vedtok den 3.6.2018 at det igangsettes ny omtaksering av alle eiendommer og at ordinær takseringsmetode benyttes. Det avsettes 2,5 mill. kr eks.mva. i budsjett og økonomiplan 2019-2022 til arbeidet. For å få gjennomført takseringen innen fristen 1.mars 2020, må arbeidet igangsettes våren 2019.

Kommunestyret vedtok også reviderte eiendomsskattevedtekter som var vedlagt i saken, med virkning fra og med skatteåret 2020 til erstatning for gjeldende vedtekter.

Eiendomsskatt er en frivillig lokal skatt som ikke inngår i inntektssystemet på samme måte som skatt på inntekt og formue. Det betyr at inntekten fra eiendomsskatt går uavkortet til kommunen i motsetning til skatt på inntekt og formue der mindre enn 1/3 går direkte til kommunen. Den viktigste begrunnelsen for å ha eiendomsskatt er behovet for å skaffe kommunen inntekter som bidrar til å gi innbyggerne et bedre tjenestetilbud.

Eiendomsskattetaksering er en forenklet taksering sammenlignet med salgstakst. Som grunnlag for taksering brukes opplysninger i matrikkelen (det offisielle eiendomsregisteret). I tillegg til objektive faktorer i matrikkelen som bygningstype og areal brukes det i tillegg prisopplysninger fra tidligere salg, prisstatistikker, lokalkunnskap, skjønnsmessige faktorer som utsikt, beliggenhet, vedlikehold etc. som til sammen gir en eiendomsskattetakst.

Områdefaktorer/sonekart er et verktøy som benyttes for å ivareta verdiforskjeller mellom sentrum og distrikt. Det å bruke faktorer som grunnlag for taksering betegnes som sjablongtaksering. Det er takstnemnda som skal vedta sjablongene og takseringsreglene.  Det er nødvendig å engasjere sakkyndige som kan foreslå takst på eiendommer. Eiendommer skal befares og fotograferes før taksten vedtas. Besiktigelsen vil i all hovedsak foregå i løpet av sommer/høst 2019. Det er kun snakk om en utvendig besiktigelse og eiere av eiendommene behøver ikke å være til stede.

Mer informasjon vil bli gitt senere.


sor-odal.kommune.no benytter informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten. Du kan fortsette å bruke sor-odal.kommune.no som vanlig hvis du godtar dette. Hvis du vil vite mer, kan du lese om vår bruk av informasjonskapsler.Lukk