Hop til hovedinnhold Hopp til søk Hopp til bunntekst
 • Barneverntjenesten

 • Besøkshjem

 • Familievernkontor

 • Fosterhjem

 • Hjelpetiltak fra barnevernstjenesten

  Generelt

  Trenger ditt barn hjelp? Barnevernet kan hjelpe barn og støtte familier på mange måter.

  Alle kan en eller annen gang havne i en situasjon hvor man trenger hjelp til seg selv og sine barn. Barnevernet er til for å hjelpe barn og for å sikre at de blir tatt godt vare på.

  Når barnet på grunn av forholdene i hjemmet eller av andre grunner har særlig behov for det, skal barnevernstjenesten sørge for å sette i verk hjelpetiltak for barnet og familien. Hensynet til hva som er best for barnet, er avgjørende.

  Hjelpetiltak er som oftest helt frivillig og er noe som kan bli en positiv forandring for barnet og familien.

  Slike hjelpetiltak kan være veiledning, støttekontakt, avlastning for foreldre, besøkshjem og økonomisk hjelp. Formidling av plass i fosterhjem og institusjon kan også være hjelpetiltak. Barn skal bo hjemme så sant det er mulig. Det legges vekt på å finne årsakene til problemene og drøfte dem med foreldre og barn.

  Ved behov for støttekontakt, kontakt Helse og Omsorg, Tjenestekontoret v/ Hanne Pilgaard

  Målgruppe

  Barn under 18 år. Når barnet samtykker, kan tiltak videreføres inntil barnet har fylt 23 år.

  Dette vil si at barn som er fosterhjemsplassert, vil kunne motta videre bistand etter fylte 18 år.

  Kriteriar/Vilkår

  Barnet må ha vanlig bosted i Norge og bo her.

  Hjelpetiltak vil også kunne gis til barn som oppholder seg i Norge  og som er flyktninger eller er internasjonalt fordrevne, eller når barnets vanlige bosted ikke lar seg fastsette.

  Det er barneverntjenesten som utreder og vurderer hjelpebehov, og ut i fra dette vil tilby hjelpetiltak.

  Brosjyrer


  Partnere


  Kontaktpersoner

  NavnTittelTelefonMobilTelefaksE-post
  Hilde FramaasLeder4746022047460220Send Epost

  Kontaktavdeling

  Barnevernet

  LederHilde Framaas
  Telefon62 96 80 92
  Telefaks62 96 80 86
  E-posthilde.framaas@sor-odal.kommune.no
  PostadresseØgardsvegen 2 2100 Skarnes
  BesøksadresseØgardsvegen 2 2100 SKARNES
  Åpningstid0800-1530

  Lover og retningslinjer

  Dette er en lovpålagt tjeneste. Se spesielt barnevernloven § 4-4, § 6-9 og kapittel 4.

  Søknadsprosessen

  Veiledning

  Foreldre, venner, naboer, barnehage/skole, helsestasjon osv. som ser at et barn trenger et hjelpetiltak, kan melde fra til barnevernstjenesten.

  Barneverntjenesten har plikt til å følge opp en melding eller en henvendelse fra foreldre som trenger hjelp.

  Barnet skal få tilstrekkelig og tilpasset informasjon og har rett til fritt å gi uttrykk for sine synspunkter.

  Dette vil bli behandlet som en bekymringsmelding av barneverntjenesten, og vil kunne føre til en undersøkelse. Undersøkelsen vil kunne føre til at barneverntjenesten tilbyr hjelpetiltak.

   

  Skjema

  Søknadmottaker

  Barneverntjenesten

  Sør-Odal kommune
  Øgardsvegen 2
  2100 Skarnes
   

   

  Behandling

  Barnevernstjenesten skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken og kan velge å engasjere en sakkyndig person til å utrede saken nærmere. I så fall skal rapporten fra den sakkyndige sendes Barnesakkyndig kommisjon til vurdering. Kommisjonens vurdering av rapporten skal være barnevernstjenesten i hende før det fattes viktige beslutninger i saken.

  Klagemulighet

  Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

 • Krisesenter

 • Melding til barnevernstjenesten

 • Omsorgsovertakelse av et barn

sor-odal.kommune.no benytter informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten. Du kan fortsette å bruke sor-odal.kommune.no som vanlig hvis du godtar dette. Hvis du vil vite mer, kan du lese om vår bruk av informasjonskapsler.Lukk