Hop til hovedinnhold Hopp til søk Hopp til bunntekst
 • Generelt

  Tjenestekontoret har ansvar for saksbehandling av søknader iht. helse og omsorgstjenester, uansett alder eller type funksjonssvikt. Målsettingen er å sammen finne frem til den tjenesten / bistanden den enkelte trenger for å kunne leve og bo selvstendig, ha  en aktiv og meningsfull tilværelse, samt sikre den enkelte søker nødvendig helsehjelp.

  Tjenesten omfatter informasjon om de ulike tjenestene, råd og veiledning, samt bistand til å fylle ut søknad hvis ønskelig. Fagpersonell ved Tjenestekontoret, i samarbeid med søker og eventeullt pårørende, kartlegger søkers behov og ressurser og vurderer behov for bistand.  Tjenestekontoret fatter vedtak og kontakter aktuell tjeneste for effektuering av vedtak. Tjenestekontoret kan gi veiledning / bistå iht. klage og klagebehandling.

  Målgruppe

  Alle som oppholder seg i Sør-Odal, som har behov for informasjon eller tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven.

  Dette gjelder : Praktisk bistand ( hjemmehjelp ), miljøarbeidertjeneste, brukerstyrt personlig assistent, omsorgslønn, hjemmesykepleie, institusjonsplass, avlastningsplass, støttekontakt, dagsenter / aktivitet, rus / psykiskt helsetjenete.

  Kriteriar/Vilkår

  Hva kan du forvente av oss ? 

   

  Opplysnings og veiledningsplikt. At vi har kunnskap om kommunale virksomheter vi samhandler med og gir informasjon, råd og veiledning etter behov. At vi i samråd med søker foretar en grundig vurdering av individuelle behov av hvilken hjelp som er den rette i hvert enkelt tilfelle. At alle søknader behandles konfidensielt. At vi lytter og tar brukermedvirkning på alvor. 

   

  Hva kan vi forvente av deg ?

   

  At du eller din representant gir de nødvendige og korrekte opplysninger for å kunne gjøre en riktig saksutredning, og ved behov gir samtykke til å innhente andre / flere opplysninger. At du setter deg inn i vedtaket, og tar kontakt med saksbehandler om noe er uklart. At du tar kontakt om behovene endrer seg.

   

   

  Pris

  Partnere

  Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering er organisert som en del av tjenestekontoret.

  Kontaktavdeling

  Helse og omsorg

  Telefon62968000
  PostadresseØgardsvegen 2 2100 Skarnes
  Besøksadresse2100 SKARNES

  Lover og retningslinjer

  se lenker

  Søknadsprosessen

  Skjema

  Søknadmottaker

  Sør-Odal kommune,

  Tjenestekontoret helse og omsorg, 

  Øgardsvegen 2

  2100 Skarnes


   

   

  Behandling

  Etter at vi har mottat din søknad, tar vi kontakt for å avtale et hjemmebesøk. Tjenestekontoret fatter så et vedtak om tildeling eller avslag på tjenester. Du vil få skriftlig underretning om vedtaket og hva eventuelle tjenester omfatter.

sor-odal.kommune.no benytter informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten. Du kan fortsette å bruke sor-odal.kommune.no som vanlig hvis du godtar dette. Hvis du vil vite mer, kan du lese om vår bruk av informasjonskapsler.Lukk