Hop til hovedinnhold Hopp til søk Hopp til bunntekst
 • Generelt

  Sør Odal kommune arbeider ut fra et folkehelsepersepektiv, og har også fokus på brukerens / pasientens trygghet, mestringsevne og livskvalitet.
  Bolig for personer med utviklingshemming / funksjonshemming er kommunale boliger til personer som har behov for tilrettelagte tjenester i dagliglivet. Målet er å bidra til at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig.
  Denne boformen er basert på enkeltvedtak som innebærer kartlegging av individuelle behov for bistand og opplæring.
  Boligen er beboerens eget hjem og beboer betaler husleie og mottar eventuelle tjenester etter resultat av kartlegging.

  Målgruppe

  Personer som i et livslangt perspektiv vil trenge sammensatte og koordinerte tjenester som følge av en medfødt eller ervervet funksjonshemming. 

  Kriteriar/Vilkår

  Kommunen tildeler bolig etter vedtatte regler. Regler som gjelder hjelpebehov / livssituasjon og krav om 3 års botid i kommunen. 

  Pris

  Det betales husleie etter gjeldende satser i henhold til kontrakt og det betales for eventuelle tjenester utført av kommunal hjemmehjelp på samme måte som i vanlig bolig.

  Kontaktavdeling

  Helse

  LederBerit Ingvaldsen
  PostadresseØgardsvegen 2 2100 Skarnes

  Lover og retningslinjer

  Dette er ikke en lovpålagt tjeneste. Opphold i kommunal bolig reguleres gjennom husleiekontrakter, jfr. husleieloven. Tildeling av kommunal bolig er et enkeltvedtak med de rettigheter og plikter som følger av forvaltningsloven.

  Søknadsprosessen

  Skjema

  Du kan kontakte kommunen ved Tjenestekontoret helse og omsorg, for å få søknadsskjema og eventuelt hjelp til å søke eller du kan laste ned skjema via linken nedenfor.

  Søknadmottaker

  Sør Odal kommune v/Tjenestekontoret helse og omsorg, Øgardsvegen 2, 2100 Skarnes.

   


   

   

  Behandling

  Kommunen skal innhente de opplysninger som er nødvendig for å avgjøre saken. Vanligvis blir det gjort et hjemmebesøk. Deretter fattes det et vedtak om søker er vurdert til å fylle kriteriene for tildeling av bolig eller ikke og i vedtaket blir det gitt en begrunnelse for avgjørelsen. Hvis søker fyller kriteriene blir vedkommende satt på venteliste for tildeling av bolig.

  Ved ledig bolig blir alle som står på venteliste vurdert og bolig tildeles den som blir vurdert til å ha størst behov for bolig. Søker som blir satt på venteliste kan stå på ventelisten i 1 år. Etter 1 år må det søkes på nytt. Søker har selv ansvar for dette.

  Behandlingstid

  Søknaden skal behandles så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen en måned skal du snarest mulig ha et foreløpig svar. I svaret skal det gjøres rede for grunnen til at henvendelsen ikke kan behandles tidligere og så vidt mulig være angitt når svar / vedtak kan forventes. 

  Klagemulighet

  Det kan klages på enkeltvedtaket som fattes. Klagen skal rettes til den innstans i kommunen som fattet vedtaket du klager på. I klagen skal du angi hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres.

  Opprettholder kommunen sin avgjørelse blir saken sendt videre til kommunens egen klagenemnd som avgjør om klagen skal tas til følge. 

sor-odal.kommune.no benytter informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten. Du kan fortsette å bruke sor-odal.kommune.no som vanlig hvis du godtar dette. Hvis du vil vite mer, kan du lese om vår bruk av informasjonskapsler.Lukk