Hop til hovedinnhold Hopp til søk Hopp til bunntekst
 • Aktivitetssenter

  Generelt

  Sør-Odal kommune arbeider uti fra et folkehelseperspektiv, og har også fokus på brukernes trygghet, mestringsevne og livskvalitet.

   

  Tilbudet skal gi voksne mennesker med bistandsbehov et meningsfylt aktivitetstilbud på dagtid samt en kveld i uken. Tjenesten skal kunne bidra til mestring, trivsel og personlig vekst. Tjenesten skal i størst mulig grad tilpasses den enkelte. 

  Målgruppe

  Tjenesten gis til voksne med bistandsbehov som bor i kommunen, etter individuell vurdering.

  Dette kan være brukere med behov for dagrehabilitering, eldre, personer med psykiske lidelser og/eller rusproblemer, eller mennesker med utviklingshemming. 

  Kriteriar/Vilkår

  Tjenesten ytes ved Aktivitetssenteret, og kan etter faglig vurdering omfatte aktiviteter som:

  • ADL-trening/ veiledning i forhold til daglige gjøremål. Det kan være med bistand av rehabiliteringssykepleier, ergoterapeut, fysioterapeut, aktivitør eller annet aktuelt personell.
  • Tilrettelagte gjøremål som baking, veving og andre formingsaktiviteter.
  • Delta i arbeidstrening, sosiale og fysiske aktiviteter.

  Transport:
  Ift dagrehabilitering; Dersom det innbefatter fysioterapi kan det gis rekvisisjon.

  Andre brukere av aktivitetssenteret som kan ha behov for skyss, kan kontakte Frivilligsentralen på telefon 476 10 312. Kostnaden beregnes utfra offentlig takster, og betales av den enkelte.

  Pris

  Aktivitetssenter for eldre og dagrehabilitering: Priser - se linken nedenfor.

  Aktivitetssenter for utviklingshemmede, psykiatri og rus: Tjenesten er selvfinansierende.

   

  Kontaktavdeling

  Helse

  LederBerit Ingvaldsen
  PostadresseØgardsvegen 2 2100 Skarnes

  Lover og retningslinjer

  Søknadsprosessen

  Veiledning

  Hvis det er andre (primærlege, sykehus, familie, naboer, institusjoner) som søker på vegne av brukeren, må han/hun være kjent med søknaden, og ha gitt fullmakt til den.

  Det vil bli avtalt et vurderingsbesøk med påfølgende vedtak som blir gjort senest innen 3 uker etter mottatt søknad.

  Skjema

  Skjemaet kan lastes ned via linken nedenfor.

  Søknadmottaker

  Søknadskjema sendes: Sør-Odal kommune,
  v/ Tjenestekontoret Helse og omsorg,
  Øgardsvegen 2,
  2100 Skarnes

   


   

   

  Klagemulighet

  Dersom du ønsker å klage på vedtaket er klagefristen 3 uker fra vedtaket er mottatt. Klagen skal rettes til den innstans i kommunen som fattet vedtaket du klager på. Endelig klageinstans er fylkesmannen. Endring av vedtak gjennomføres ikke før eventuell klage er ferdigbehandlet.

sor-odal.kommune.no benytter informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten. Du kan fortsette å bruke sor-odal.kommune.no som vanlig hvis du godtar dette. Hvis du vil vite mer, kan du lese om vår bruk av informasjonskapsler.Lukk