Hop til hovedinnhold Hopp til søk Hopp til bunntekst
 • Generelt

  Fra og med 2020 vil det være forbudt å bruke oljefyring til oppvarming av bolig. Hvis du bruker oljefyring i dag kan du få støtte til å bytte til fornybar oppvarming.

  Fra og med 2020 vil det være forbudt å bruke oljefyring til oppvarming av bolig. Forbudet vil gjelde for alle boliger og bygninger i Norge, men med noen få unntak.

  • I fritidsboliger, hytter og fyrstasjoner utenfor strømnettet vil det fremdeles være tillatt å bruke fossil fyringsolje og parafin. Det samme gjelder for industribygninger.
  • Driftsbygninger i landbruket og sykehus får noen ekstra år, til 2025, på å gjennomføre tiltakene. 
  • Kommunen kan også i enkelte helt spesielle tilfeller gi dispensasjon.

  Hvis du fyrer med gass eller biofyringsolje, vil ikke forbudet gjelde deg.

  Forbudet gjelder kun oppvarming i bolig, og ikke bygging eller annen produksjon.

  Målgruppe

  Det er både huseier og bruker av fyringsanlegget som er ansvarlig for å følge reglene.

  Pris

  Kommunen vil gjennomføre kontroller for å sikre at forbudet overholdes. Kommunen kan ta et gebyr for kontrollen.

  Kontaktavdeling

  Brannvern

  LederSven Erik Sund
  PostadresseØgardsvegen 2 2100 Skarnes

  Lover og retningslinjer

  Dette er et lovpålagt forbud fra og med 1. januar 2020.

  Søknadsprosessen

  Søknadmottaker

  Sør-Odal kommune
  Øgardsvegen 2
  2100 Skarnes


   

   

  Behandling

  Kommunen kan i enkelttilfeller gjøre unntak fra forbudet. Et slikt tilfelle kan for eksempel være at forbudet får utilsiktede konsekvenser, medfører uforholdsmessig høye kostnader eller viser seg å være teknisk svært utfordrende å overholde.

  Ønsker du å søke om unntak kan du kontakte oss.

  Kommunens avgjørelse i saken er et enkeltvedtak.

  Klagemulighet

  Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

sor-odal.kommune.no benytter informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten. Du kan fortsette å bruke sor-odal.kommune.no som vanlig hvis du godtar dette. Hvis du vil vite mer, kan du lese om vår bruk av informasjonskapsler.Lukk