Hop til hovedinnhold Hopp til søk Hopp til bunntekst
 • Dagtilbud - aktivitetstilbud for eldre / demente.

  Generelt

  Bor du hjemme og har behov for å komme deg ut av en isolert tilværelse? Eller har pårørende behov for avlastning? Et dagtilbud gir deg mulighet for å delta på ulike aktiviteter eller rehabiliteringstiltak.

  Du kan velge mellom dagtilbud for eldre eller for demente.

  Sør-Odal kommune arbeider ut fra et folkehelseperspektiv, og har også fokus på brukerens/pasientens trygghet, mestringsevne og livskvalitet. 

  Et dagtilbud gir deg mulighet for å delta på ulike aktiviteter eller rehabiliteringstiltak.

  Dagtilbud er ikke en lovpålagt tjeneste, men kan ytes for å dekke et hjelpebehov som gir rett til tjenesten etter lov om sosiale tjenester i Nav.

  Målgruppe

  Eldre, funksjonshemmede, personer med psykiske lidelser m.m.

  Demente.

  Kriteriar/Vilkår

  Du bor hjemme og har ikke andre tilbud.

  Pris

  Kontaktpersoner

  NavnTittelTelefonMobilTelefaksE-post
  Anita AastebølSaksbehandler41686929Send Epost

  Ansvarlig avdeling

  Hjemmetjeneste

  LederAnne Moen
  PostadresseØgardsvegen 2 2100 Skarnes

  Lover og retningslinjer

  Dagtilbud er ikke en lovpålagt tjeneste, men kan ytes for å dekke et hjelpebehov som gir rett til tjenesten etter lov om sosiale tjenester i Nav. Se blant annet sosialtjenesteloven § 12.

  Søknadsprosessen

  Veiledning

  Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om dagopphold, eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

  Vedlegg

  Du må legge ved fullmakt hvis det er noen andre som søker for deg.

  Søknadmottaker

  Sør-Odal kommune

  Tjenestekontoret helse og omsorg.

  Øgardsvegen 2
  2100 Skarnes


   

   

  Behandling

  Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

  Behandlingstid

  Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

  Klagemulighet

  Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til fylkesmannen (hvis tjenesten ytes etter sosialtjenesteloven) eller til kommunens egen klagenemnd, som avgjør om klagen skal tas til følge.

 • Kulturskole - Informasjon om opptak

sor-odal.kommune.no benytter informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten. Du kan fortsette å bruke sor-odal.kommune.no som vanlig hvis du godtar dette. Hvis du vil vite mer, kan du lese om vår bruk av informasjonskapsler.Lukk