Hop til hovedinnhold Hopp til søk Hopp til bunntekst
 • Fredete bygninger og anlegg - tilskudd

 • Statlige spillemidler til idrettsformål

  Spillemidler idrettsanlegg

  Generelt

  Vil du bygge en sandvolleyballbane, en ballbinge eller en klatrevegg? Du kan søke kommunen om tilskudd til å bygge et idrettsanlegg eller et uteområde beregnet for fysisk aktivitet.

  Idrettslag kan søke om tilskudd for å bygge et idrettsanlegg eller for å rehabilitere eller innrede et eksisterende idrettsanlegg. Et anlegg kan være alt fra en klatrevegg til en alpinbakke.
   
  Borettslag og foreninger kan også søke om tilskudd til å utvikle et nærmiljøanlegg, som er et utendørsområde for egenorganisert fysisk aktivitet. For eksempel en trimpark eller en ballbinge.
   
  Rene redskapslekeplasser (sandkasser, husker, sklier, vipper, klatrehus osv.) faller utenfor ordningen. Personlig utstyr og forbruksmateriell (baller, racketer osv.) er heller ikke tilskuddsberettiget. 

  Målgruppe

  Midler til idrettsanlegg kan søkes av blant annet kommuner, idrettslag og ikke-kommersielle selskap med idrett som formål. 

  Midler til nærmiljøanlegg kan også søkes av velforeninger og borettslag. 

  Kriteriar/Vilkår

  Kulturdepartementet har utformet retningslinjene for hvem som kan søke og hvordan å søke.

  Skal du søke om tilskudd til et idrettsanlegg, må du følge retningslinjene i kapittel 2 i Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet - 2018.
   
  Skal du søke om tilskudd til utvikling av et nærmiljøanlegg, må du følge retningslinjene i kapittel 3 i Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet - 2018.

  Brosjyrer

  Kontaktavdeling

  Kultur og fritid

  LederHenriette Eriksen
  PostadresseØgardsvegen 2 2100 Skarnes

  Lover og retningslinjer

  Søknadsprosessen

  Veiledning

  • Kontakt oss for å registrere anlegget i anleggsregisteret
  • Vi gjør en vurdering og fører det eventuelt opp i kommuneplanen
  • Vi må også godkjenne prosjektet til idrettsformål (idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning)
  • Nå kan du sende inn søknaden (www.anleggsregisteret.no)
  • Vi gjennomgår og kontrollerer søknaden, og oversender til fylkeskommunen, innen 15. januar
  • Fylkeskommunene gjennomgår og behandler søknadene, innen 15. mars
  • Kulturdepartementet fordeler spillemidler til fylkeskommunene, innen 15. mai
  • Fylket innvilger eller avslår søknader, og sender svar til søkeren, som regel innen 1. juli.
  • Søkere som får tilskudd, ferdigstiller anlegget og reviderer sluttregnskapet før det sendes inn til utbetaling av tilskudd.

  Ta kontakt med kommunal saksbehandler.
  Saksbehandler bør involveres i planprosessen for å kunne gi best mulig veiledning i søkeprosessen..

  Skjema

  Søknadsfrist

  Kommunal søknadsfrist 15. oktober

  Søknadmottaker

  Sør-Odal kommune
  Øgardsvegen 2
  2100 Skarnes
   

   

  Behandling

  Kommunen mottar den elektroniske søknaden, gjennomgår den og gjør en intern prioritering av søknader. Dette skjer normalt i form av et politisk vedtak. Søknadene sendes videre til fylkeskommunen innen 15. januar hvert år. Det er fylkeskommunen som avgjør søknaden. Fylkeskommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til fylkeskommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

  Behandlingstid

  Kommunal søknadsfrist 15. oktober
  Fylkeskommunal frist 15.januar

  Forventet behandling i juni

   

  Klagemulighet

  Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til Kulturdepartementet innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen eller til fylkeskommunen. 

 • Tilskudd til kulturformål

sor-odal.kommune.no benytter informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten. Du kan fortsette å bruke sor-odal.kommune.no som vanlig hvis du godtar dette. Hvis du vil vite mer, kan du lese om vår bruk av informasjonskapsler.Lukk