Hop til hovedinnhold Hopp til søk Hopp til bunntekst
 • Etablererprøven for serveringsvirksomhet

 • Kunnskapsprøven - alkoholloven

 • Salgsbevilling alkohol

 • Serveringsbevilling

  Generelt

  For å kunne drive et serveringssted, må du søke kommunen om serveringsbevilling.

  Personer eller virksomheter som vil drive serveringssted, må søke kommunen om serveringsbevilling. Bevillingen gjelder etablering og drift av serveringssted der forholdene ligger til rette for at det spises/drikkes på stedet.

  Endringer i bevillinger skjer ofte flere ganger i løpet av bevillingsperioden. Dette kan for eksempel skje ved skifte av daglig leder, endringer i driftskonsept og endringer i eierforhold. Slike endringer krever ofte ny godkjenning, eventuelt ny bevilling. Hvis serveringsstedet overdras til andre, faller serveringsbevillingen bort hvis det ikke søkes om bevilling innen 30 dager etter at avtale om overdragelse ble inngått.

  Kriteriar/Vilkår

  Daglig leder for serveringsstedet må bestå en etablererprøve for å dokumentere nødvendige kunnskaper om økonomistyring og lovgivning.

  Bevillingssøker, daglig leder og personer som har vesentlig innflytelse på virksomheten må ha utvist uklanderlig vandel.

  Søkeren må ha godkjenning fra blant annet de kommunale bygningsmyndighetene for å kunne drive serveringsvirksomhet i en bygning. Det må for eksempel foreligge godkjent bruksendring hvis bygningen er regulert til andre formål, og krav til parkeringsplasser må være oppfylt.

  Sør-Odal kommune samarbeider med Kongsvinger kommune om avleggelse av Etablererprøven etter Serveringslovenloven. Kontakt Kongsvinger kommune for oppmelding til prøve, tlf: 62808000

   

  Partnere

  • Lensmann/politi
  • Skatte- og avgiftsmyndighetene
  • Tollmyndighetene
  • Mattilsynet
  • Arbeidstilsynet

   

  Kontaktavdeling

  Teknikk og næring

  Telefon62 96 80 00
  E-postpostmottak@sor-odal.kommune.no
  PostadresseØgardsvegen 2 2100 Skarnes
  BesøksadresseØgardsvegen 2 2100 SKARNES
  Åpningstid0800-1530

  Lover og retningslinjer

  Søknadsprosessen

  Veiledning

  Du kan kontakte kommunen for å få veiledning. Søknaden skal være skriftlig og inneholde følgende opplysninger:

  1. Navn og adresse på den som skal drive serveringsstedet. Hvis serveringsstedet drives av en juridisk person, skal det også gis opplysninger om organisasjonsnummer og eiersammensetning
  2. Angivelse av stedet hvor serveringsstedet skal drives
  3. Navn og adresse på daglig leder
  4. Dokumentasjon av faglige kvalifikasjoner 
  5. Skatteattest for den som skal drive serveringsstedet 

  Skjema

  Vedlegg

  • Dokumentasjon på at etablererprøven er bestått 
  • Firmaattest og utskrifter fra Brønnøysundregisteret 

  I tillegg kan kommunen, når den finner det påkrevet, kreve fremlagt

  • leiekontrakt
  • finansieringsplan
  • driftsbudsjett
  • likviditetsbudsjett

  Søknadmottaker

  Sør-Odal kommune
  Øgardsvegen 2
  2100 Skarnes
   

   

  Behandling

  Når søknaden er mottatt i kommunen, skal det innhentes uttalelse fra politiet. Kommunen kan også innhente opplysninger fra skatte- og avgiftsmyndighetene og fra andre offentlige myndigheter. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

  Behandlingstid

  Snarest mulig og senest innen 60 dager.

  Klagemulighet

  Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

 • Skjenkebevilling alkohol

 • Skjenkebevilling alkohol - ambulerende / for en enkelt, bestemt anledning

 • Søknad på pyroteknisk vare

sor-odal.kommune.no benytter informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten. Du kan fortsette å bruke sor-odal.kommune.no som vanlig hvis du godtar dette. Hvis du vil vite mer, kan du lese om vår bruk av informasjonskapsler.Lukk