Hop til hovedinnhold Hopp til søk Hopp til bunntekst
 • Avlastning for personer med særlig tyngende omsorgsoppgaver

  Avlastning for funksjonshemmede

  Generelt

  Avlastning er et tilbud til enkeltpersoner eller familier som har tunge omsorgsoppgaver. Avlastning skal bidra til at omsorgsyteren får et liv med god helse og tid til ferie og fritid.

  Har du omsorgsoppgaver som gjør at du har behov for avlastning? Kommunen kan for eksempel yte avlastning i form av hjemmehjelp, dagtilbud eller avlastningsopphold på sykehjem. Avlastningen skal gi deg rom for normal fritid, mulighet for å reise på ferier og tid til å bevare ditt sosiale nettverk. 

  Har du omsorgsoppgaver som gjør at du har behov for avlastning, og er bosatt i Sør-Odal kommune? Kommunen kan for eksempel yte avlastning i form av dagtilbud eller avlastningsopphold på sykehjem/ barne- og ungdomsavlastning. Avlastningen kan gi deg som omsorgsyter rom for normal fritid, mulighet til å reise på ferie og tid til å bevare ditt sosiale nettverk samt ivareta søsken i familien.

  Tjenesten skal virke forebyggende for omsorgsyter, slik at de skal kunne gi tilfredsstillende hjelp til den omsorgstrengende over tid..

  Målgruppe

  Den som yter omsorg for eldre, funksjonshemmede eller andre pleietrengende

  Den som yter omsorg for barn/ungdom med funksjonshemning. De som har et særlig tyngende omsorgsarbeid i hjemmet. Tjenesten retter seg i hovedsak mot omsorgsgiver til barn under 18 år, men kan også benyttes av omsorgspersoner til voksne funksjonshemmede.

  Kriteriar/Vilkår

  Du skal ha et særlig tyngende omsorgsarbeid. Momenter som kan tas i betraktning, er blant annet:

  •     om du arbeider mange timer pr. måned med omsorgsarbeid
  •     om omsorgsarbeidet er mer fysisk eller psykisk belastende enn vanlig
  •     om omsorgsarbeidet innebærer mye nattarbeid eller avbrudd i nattesøvnen


  Det er kommunen som i samarbeid med deg som søker bestemmer hvilke tjenester som skal gis

  - Relevante opplysninger fra spesialisthelsetjeneste/lege/andre må vedlegges. 
  - Det gis ikke avlastning på helligdager (røde dager i kalender)
  - Tjenesten ytes fast ukentlig/månedlig, og eventuelt ved ferier.
  - Ved ønske om endringer på innvilget avlastning, må det foreligge skriftlig søknad senest en måned før ønsket endring.
  - Ved sommerferieavlastning må tidspunktet avklares skriftlig før 1. april. 
  - Dersom barnet/ungdommen blir syk kontaktes foreldre/foresatte, og barnet/ungdommen hentes hjem. Dersom barnet/ungdommen er syk må barnet/ungdommen bli hjemme.
  - Ved innleggelse i sykehus eller ved planlagte lege/tannlegebesøk følger foreldre/foresatte.
  - Transport til og fra avlastning besørges av foreldre/foresatte.
  - Eventuelle hjelpemidler, transportutstyr som for eksempel sykkel, bil etc. må følge barnet/ungdommen.
  - Medisinsk utstyr, inkontinensutstyr, medisiner, kremer, såper-sjampo mm og diettmat medbringes.
  - Det følges ikke til fritidsaktiviteter eller private bursdager og lignende.

  Det legges vekt på ernæring, trygghet, pleie og omsorg.

  Det kan ytes leksehjelp

  Det legges vekt på lek og aktivitet i nærmiljøet.

  Pris

  Tjenesten er gratis.

  Brosjyrer

  Kontaktavdeling

  Miljøarbeidertjenesten

  PostadresseØgardsvegen 2 2100 Skarnes
  BesøksadresseSykehusvegen 24 2100 SKARNES
  Åpningstid0830-1530

  Lover og retningslinjer

  Dette er en lovpålagt tjeneste etter helse- og omsorgstjenesteloven. Se blant annet

  Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-6 Kommunens ansvar overfor pårørende
  Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-8 Tiltak ved særlig tyngende omsorgsoppgaver

  Søknadsprosessen

  Veiledning

  Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om avlastning. Både omsorgsyter og den hjelpetrengende selv kan søke om avlastning.

  Skjema

  Vedlegg:
  Relevante opplysninger fra spesialisthelsetjeneste/lege/andre på vedlegges.

  Søknadmottaker

  Sør-Odal kommune, Tjenestekontoret helse og omsorg,
  Øgardsvegen 2, 2100 Skarnes
   

   

  Behandling

  Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

  Behandlingstid

  Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

  Klagemulighet

  Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Både omsorgsyter og den hjelpetrengende kan klage på avgjørelsen. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

 • Avlastning i institusjon

 • Dagtilbud - aktivitetstilbud for eldre / demente.

 • Formidling av hjelpemidler

 • Ledsagerbevis

 • Praktisk bistand - brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

 • Rus-psykisk helse tjeneste

 • Støttekontakt

 • Tekniske hjelpemidler - utlån

 • Tidsbegrenset opphold-sykehjem

sor-odal.kommune.no benytter informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten. Du kan fortsette å bruke sor-odal.kommune.no som vanlig hvis du godtar dette. Hvis du vil vite mer, kan du lese om vår bruk av informasjonskapsler.Lukk