Hop til hovedinnhold Hopp til søk Hopp til bunntekst
 • Avlastning i institusjon

 • Hjemmesykepleie - Kreftsykepleiekontakt-kreftkoordinator

 • Langtidsopphold i institusjon

 • Omsorgsbolig med heldøgnsomsorg - (HDO Bolig)

 • Omsorgsbolig, bolig til personer med fysisk funksjonsnedsettelser.

  Generelt

  En omsorgsbolig er et hjem for eldre, syke eller funksjonshemmede og spesielt tilrettelagt for pleie.

  En omsorgsbolig er en bolig som er tilpasset bevegelseshemmede og tilrettelagt slik at beboeren skal kunne motta heldøgns omsorg etter behov. Boligen er beboerens eget hjem. Beboeren betaler husleie og mottar hjemmetjenester på samme vilkår som for andre hjemmeboende.

  Sør-Odal kommune arbeider ut fra et folkehelseperspektiv, og har også fokus på brukerens/pasientens trygghet, mestringsevne og livskvalitet. 

  Målgruppe

  Eldre, syke, funksjonshemmede og andre.

  Pertsoner som på grunn av bistandsbehov og funksjonsnedsettelse har behov for tilrettelagt bolig. I tillegg vektlegges nåværende boforhold med hensyn til beliggenhet, adkomst og beskaffenhet av bolig. Det legges også vekt på søkers økonomiske muligheter til selv å skaffe seg egnet tilrettelagt bolig.

  Kriteriar/Vilkår

  Kommunen tildeler omsorgsbolig etter vedtatte regler.

  Regler som gjelder hjelpebehov og krav om 3 års botid i kommunen.

  Pris

  Prisene varierer for hver bolig/boliganlegg. Det betales husleie i henhold til kontrakt og det betales for tjenester på samme måte som i vanlig bolig.

  Kontaktavdeling

  Helse og omsorg

  Telefon62968000
  PostadresseØgardsvegen 2 2100 Skarnes
  Besøksadresse2100 SKARNES

  Lover og retningslinjer

  Dette er ikke en lovpålagt tjeneste. Opphold i omsorgsbolig reguleres gjennom husleiekontrakter, jf. husleieloven. Tildeling av omsorgsbolig er et enkeltvedtak med de rettigheter og plikter som følger av forvaltningsloven.

  Søknadsprosessen

  Veiledning

  Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om omsorgsbolig, eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

  Skjema

  Du kan kontakte kommunen v/Tjenestekontoret helse og omsorg for å få hjelp til å søke. Skjema kan lastes ned på linken nedenfor.

  Søknadmottaker

  Sør-Odal kommune, Tjenestekontoret helse og omsorg, Øgardsvegen 2, 2100 Skarnes.

   Omsorgsleiligheter med innskudd (Tanumkollen) blir lyst ut i Glåmdalen.

  Sanitetsforeningen har også omsorgsleiligheter.

  Behandling

  Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

  Behandlingstid

  Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

  Klagemulighet

  Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til kommunens egen klagenemnd, som avgjør om klagen skal tas til følge.

 • Tidsbegrenset opphold-sykehjem

sor-odal.kommune.no benytter informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten. Du kan fortsette å bruke sor-odal.kommune.no som vanlig hvis du godtar dette. Hvis du vil vite mer, kan du lese om vår bruk av informasjonskapsler.Lukk