Hop til hovedinnhold Hopp til søk Hopp til bunntekst
 • Parkeringstillatelse for forflytningshemmede

  Parkeringskort

  Generelt

  Hvis du av forskjellige grunner har vansker for å gå, kan du få en tillatelse som gir deg rett til å parkere på parkeringsplasser reservert for forflytningshemmede.

  Du kan søke kommunen om parkeringstillatelse for forflytningshemmede. Tillatelsen gir deg rett til å parkere på offentlig skiltet og reservert parkeringsplass uten at du betaler avgift, og uten at du behøver å følge den lengste fastsatte parkeringstiden (så sant det ikke er gitt melding om noe annet). Du får vanligvis tillatelse for to til fem år.

  Parkeringstillatelse gis til bilfører eller passasjer som har særlig behov for å finne parkeringsplass i tilknytning til bosted, arbeid og annen aktivitet.  

  PIGGDEKKOBLAT - fritak for betaling
  Parkeringskortet gir automatisk rett til fritak fra piggdekkavgift.

  BOMRINGER -
  Parkeringskortet gir også fri passering gjennom noen bomringer. 
  Avtale kan tegnes på de fleste ESSO-stasjoner i Oslo-området eller ved henvendelse til Fjellinjen AS:
  Telefon 815 00 101 Telefax: 22 11 68 55
  Postadresse: Pb. 459 Sentrum, 0105 Oslo. 
  Sjekk info om Autopass på  www.fjellinjen.no

   

  Målgruppe

  Personer som ikke kan gå eller som har store vansker med å bevege seg over noen lengde.

  Kontaktavdeling

  Helse

  LederBerit Ingvaldsen
  PostadresseØgardsvegen 2 2100 Skarnes

  Lover og retningslinjer

  Kommunen plikter å sørge for denne tjenesten.

  Se forskrift om parkering for forflytningshemmede og parkeringsforskriften § 33.

  Søknadsprosessen

  Veiledning

  Når du søker kommunen, må du legge ved legeattest og bilde.

  Skjema

  Søknadsskjema fåes ved henvendelse til Sør-Odal kommune. Skjema/legeerklæring kan også lastes ned. Bruk linken nedenfor.

  Vedlegg

  Legeattest og bilde

  Ferdig utfylt skjema med legeattest og passfoto sendes Sør-Odal kommune.

  Søknadsfrist

  Behandles fortløpende.

  Søknadmottaker

  Sør-Odal kommune
  Øgardsvegen 2

  2100 Skarnes
   

   

  Behandling

  Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

  Behandlingstid

  Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

  Klagemulighet

  Er du misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til kommunens egen klagenemnd, som avgjør om klagen skal tas til følge.

 • Transporttjeneste for funksjonshemmede (TT-ordning)

sor-odal.kommune.no benytter informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten. Du kan fortsette å bruke sor-odal.kommune.no som vanlig hvis du godtar dette. Hvis du vil vite mer, kan du lese om vår bruk av informasjonskapsler.Lukk