Hop til hovedinnhold Hopp til søk Hopp til bunntekst
 • Brukermedvirkning i skolen

 • PP-tjenesten

  Pedagogisk-psykologisk tjeneste

  Generelt

  PP-tjenesten er kort for pedagogisk-psykologisk tjeneste og hjelper skolen med å gi tilpasset opplæring til elevene.

  Den pedagogisk-psykologiske tjenesten (PPT) skal gjøre en faglig vurdering - en såkalt sakkyndig vurdering. Vurderingen skal vise om barnet trenger spesialpedagogisk hjelp og vil foreslå et tilbud for barnet, foreldrene eller barnehagen.

  Det er opplæringsloven som krever at PPT gjør denne vurderingen, da PPT er både faglig kompetent og en nøytral part.

  PPT skal gjøre en sakkyndig vurdering i disse tilfellene:

  • Søknad om tidlig eller utsatt skolestart
  • Spesialpedagogisk hjelp
  • Spesialundervisning
  • Fritak fra opplæring
  • Punktskriftopplæring
  • Tegnspråkopplæring
  • Alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK)
  • Inntak til særskilt utdanningsprogram i videregående
  • Utvidet opplæringstid i videregående skole

  Målgruppe

  Barn, ungdom og elever som ikke har eller ikke kan få tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet.

  Kriteriar/Vilkår

  Du har ikke eller kan ikke få tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet.

  Partnere

  Odal PPT er en tjeneste som betjener kommunene Sør-Odal og Nord-Odal, samt Hedmark fylkeskommune. Tjenesten er en lovpålagt tjeneste som rammes inn av opplæringsloven.

  Kontaktavdeling

  Oppvekst og kultur

  Telefon62968000
  E-postpostmottak@sor-odal.kommune.no
  PostadresseØgardsvegen 2 2100 Skarnes
  BesøksadresseØgardsvegen 2 2100 SKARNES
  Åpningstid0830-1530

  Lover og retningslinjer

  Alle kommuner og fylkeskommuner skal ha en pedagogisk-psykologisk tjeneste.

  Se:
  barnehageloven § 19 a Rett til spesialpedagogisk hjelp
  opplæringslova § 5-6 Pedagogisk-psykologisk teneste
  forskrift til opplæringslova, kapittel 5 Klage på vurdering

  Søknadsprosessen

  Veiledning

  Barn/elever under 15 år henvises av foresatte selv eller i samråd med barnehage/skole/helsestasjon. Unge over 15 år kan ta initiativ til henvisning selv, eventuelt i samarbeid med skolen.

  Du kan kontakte kommunen for å få hjelp med henvisningen.

  Søknadsfrist

  Henvisninger behandles fortløpende.

  Søknadmottaker

  Sør-Odal kommune
  Øgardsvegen 2

  2100 Skarnes
   

   

  Behandling

  Uttalelsen fra PPT er et ledd i saksforberedelsen før det fattes vedtak om spesialundervisning mv.

  Behandlingstid

  Forespørsler om henvisning behandles fortløpende.

 • Skoleskyss

 • Skolestart

sor-odal.kommune.no benytter informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten. Du kan fortsette å bruke sor-odal.kommune.no som vanlig hvis du godtar dette. Hvis du vil vite mer, kan du lese om vår bruk av informasjonskapsler.Lukk