Kontakt

Spørsmål kan rettes til vakttelefonen på tlf. 905 23 880.

Spyling av hovedvannledninger våren 2023

Sør-Odal kommune gjennomfører spyling av kommunens vannledninger periodisk for å sikre god kvalitet på drikkevannet.

Kommunens vannledningsnett vil derfor bli spylt fra mandag 20. mars 2023 til tirsdag 18. april 2023, men ingen spyling i påsken.

Spylingen foregår om natten på hverdager fra kl. 22.00 til kl. 06.00 påfølgende dag.

Under spylingen om natten kan vannet bli helt eller delvis borte i deler av forsyningsområdet. Vannet kan bli misfarget og inneholde en del luft, men er det ikke farlig å drikke. Tapp i så fall kaldt vann nærmest mulig inntaket til det blir klart igjen.

For høyt beliggende områder kan det forekomme lavt eller ikke vanntrykk under hele eller deler av spylingen om natten.

I noen områder med få abonnenter kan det bli foretatt spyling på dagtid.

Det tas forbehold om eventuelle forskyvninger av spyleprogrammet pga. uforutsette hendelser. Vi vil i så fall oppdatere denne siden.

Du bør derfor jevnlig sjekke kommunens hjemmeside https://www.sor-odal.kommune.no/va/ i spyleperioden.

 

Orientering om spyleområder

Uke 12

20. mars kl. 22:00 til 21. mars kl. 06:00

SLÅSTAD

TJABERG – FULU

Vannet blir helt borte innenfor området:

- Slåstad

- Tjaberg – Fulusagen – Knutsrud – Fulu

 

21. mars kl. 22:00 til 22. mars kl. 06:00

SLÅSTAD

Vannet blir helt borte innenfor området:

- Slåstad

 

22. mars kl. 22:00 til 23. mars kl. 06:00

SLÅSTAD

Vannet blir helt borte innenfor området:

- Slåstad

 

23. mars kl. 22:00 til 24. mars kl. 06:00

SLÅSTAD

Vannet blir helt borte innenfor området:

- Slåstad

 

Uke 13

27. mars kl. 22:00 til 28. mars kl. 06:00

KORSMO – OPPSTAD

SKARNES

Vannet blir helt borte innenfor området:

- Fra Korsmo til og med hele Oppstad

- Saga brygge/Parken kjøpesenter

- Silovegen

 

28. mars kl. 22:00 til 29. mars kl. 06:00

SØR-ODAL

Vannet blir helt eller delvis borte innenfor området:

- hele kommunen.

 

29. mars kl. 22:00 til 30. mars kl. 06:00

SØR-ODAL

Vannet blir helt eller delvis borte innenfor området:

- hele kommunen.

 

30. mars kl. 22:00 til 31. mars kl. 06:00

MANGBAKKEN – SKARNESBRÅTEN

Vannet blir helt borte innenfor området:

- Mangbakken – Skarnesbråten

 

NB! Ingen spyling i påsken

 

Uke 15

11. april kl. 22:00 til 12. april kl. 06:00

SKARNES SENTRUM

Vannet blir helt borte innenfor sentrums lavtrykksområdet:

- Tronbølevja – Skarnes sentrum – Kampen – Tanumkollen

 

12. april kl. 22:00 til 13. april kl. 06:00

TRONBØL – DISENÅ

Vannet blir helt eller delvis borte innenfor området:

- Tronbøl – Disenå

- Sætersagen.

 

13. april kl. 22:00 til 14. april kl. 06:00

TRONBØL – DISENÅ

Vannet blir helt eller delvis borte innenfor området:

- Tronbøl – Disenå

- Sætersagen.

 

Uke 16

17. april kl. 22:00 til 18. april kl. 06:00

TRONBØL – DISENÅ

Vannet blir delvis borte innenfor området:

- Tronbøl – Disenå

- Sætersagen.

 

Spørsmål kan rettes til vakttelefonen på tlf. 905 23 880.

Vi beklager ulempene spylingen medfører.

Snakk med oss

INNBYGGERTORGET
Telefon: 62 96 80 00
Åpningstid: 10.00-14.00
E-post

Vakttelefoner

Korona- og vaksinetelefon: 458 76 660 (åpen torsdager kl. 09.00-14.00).

English version (Google Translate)

Skriv til oss

SØR-ODAL KOMMUNE
Øgardsvegen 2
2100 Skarnes
E-post til Sør-Odal kommune

FAKTURAADRESSE:
Sør-Odal kommune
c/o Nord-Odal kommune
Herredsvegen 2
2120 Sagstua

Org.nummer: 964 947 716
Kommunenummer: 3415
Organisasjonsinformasjon
Ansvarlig redaktør: Anita Orlund
Webredaktør: Henriette Eriksen

Besøk oss

INNBYGGERTORGET
Øgardsvegen 2
2100 Skarnes

Åpningstid:
09.00-15.00

Følg oss

Facebook   Facebook