Kontakt

Spørsmål kan rettes til vakttelefonen på tlf. 905 23 880.

Spyling av hovedvannledninger høsten 2023

Sør-Odal kommune gjennomfører spyling av kommunens vannledninger periodisk for å sikre god kvalitet på drikkevannet.

Kommunens vannledningsnett vil derfor bli spylt fra mandag 4. september 2023 til onsdag 4. oktober 2023.

Spylingen foregår om natten på hverdager fra kl. 22:00 til kl. 06:00 påfølgende dag.

Under spylingen om natten kan vannet bli helt eller delvis borte i deler av forsyningsområdet. Vannet kan bli misfarget og inneholde en del luft, men er det ikke farlig å drikke. Tapp i så fall kaldt vann nærmest mulig inntaket til det blir klart igjen.

For høyt beliggende områder kan det forekomme lavt eller ikke vanntrykk under hele eller deler av spylingen om natten.

I noen områder med få abonnenter kan det bli foretatt spyling på dagtid.

Det tas forbehold om eventuelle forskyvninger av spyleprogrammet pga. uforutsette hendelser. Vi vil i så fall oppdatere denne siden.

Du bør derfor jevnlig sjekke kommunens hjemmeside https://www.sor-odal.kommune.no/va/ i spyleperioden.

 

Orientering om spyleområder

 

UKE 36

04.09.2023 kl. 22:00 – 05.09.2023 kl. 06:00

SKARNES SENTRUM

Vannet blir helt eller delvis borte innenfor området:

-   Skarnesbråten – Skarnes sentrum – Tronbøl industriområde

 

05.09.2023 kl. 22:00 – 06.09.2023 kl. 06:00

TRONBØL INDUSTRIOMRÅDE – DISENÅ

Vannet blir helt eller delvis borte innenfor området:

-   Tronbøl industriområde – Disenå nord for Sæteråa

Lavt vanntrykk i Skarnes sentrum.

 

06.09.2023 kl. 22:00 – 07.09.2023 kl. 06:00

TRONBØL

Vannet blir helt eller delvis borte innenfor området:

-   Tronbøl – Østerengbråten

Lavt vanntrykk Skarnes sentrum.

 

07.09.2023 kl. 22:00 – 08.09.2023 kl. 06:00

DISENÅ – SÆTERSAGEN

DISENÅ – MAARUD

ULLERN

Vannet blir helt eller delvis borte innenfor området:

-   Disenå sør for Sæteråa – Sætersagen

-   Disenå – Maarud

-   Perstuen – Ullernsund

Lavt vanntrykk ellers i Ullern.

 

UKE 37

11.09.2023 kl. 22:00 – 12.09.2023 kl. 06:00

DISENÅ

Vannet blir helt eller delvis borte innenfor området:

-   Lillesetåa – Disenå – Sætersagen

-   Grusholen – Maarud

 

12.09.2023 kl. 22:00 – 13.09.2023 kl. 06:00

SKARNES VEST – OPPSTAD

Vannet blir helt eller delvis borte innenfor området:

-   Oppstad forsyningsområde

-   Skarnes vestside – Bøssmyra

-   Os vestre

 

13.09.2023 kl. 22:00 – 14.09.2023 kl. 06:00

SLOBRUA – SANDER

SANDER

Vannet blir helt eller delvis borte innenfor området:

-   Slobrua – Melstrøm – Sander nordside

-   Sander i området rundt skolen og stasjonen

 

14.09.2023 kl. 22:00 – 15.09.2023 kl. 06:00

SANDER – GALTERUD

Vannet blir helt eller delvis borte innenfor området:

-   Sander skole – Galterud

-   Galterud forsyningsområde

 

 

UKE 38

18.09.2023 kl. 22:00 – 19.09.2023 kl. 06:00

SANDER – GALTERUD

Vannet blir helt eller delvis borte innenfor området:

-   Sander skole – Galterud

-   Galterud forsyningsområde

Lavt vanntrykk fra Sander skole til Galterud

 

19.09.2023 kl. 22:00 – 20.09.2023 kl. 06:00

OPPSTAD

Vannet blir helt eller delvis borte innenfor området:

-   Bøssmyra – Oppstad forsyningsområde

 

20.09.2023 kl. 22:00 – 21.09.2023 kl. 06:00

OPPSTAD

Vannet blir helt eller delvis borte innenfor området:

-   Oppstad forsyningsområde

 

21.09.2023 kl. 22:00 – 22.09.2023 kl. 06:00

OPPSTAD

Vannet blir helt eller delvis borte innenfor området:

-   Oppstad forsyningsområde

 

UKE 39

25.09.2023 kl. 22:00 – 26.09.2023 kl. 06:00

ULLERN

Vannet blir helt eller delvis borte innenfor området:

-   Ullern forsyningsområde unntatt Smedstuen (Antona) – Sandnesmoen

 

26.09.2023 kl. 22:00 – 27.09.2023 kl. 06:00

ULLERN

SLOMARKA

Vannet blir helt eller delvis borte innenfor området:

-   Ullern forsyningsområde

-   Slomarka forsyningsområde

 

27.09.2023 kl. 22:00 – 28.09.2023 kl. 06:00

SANDERHAMNA – RØNNINGSVEGEN

TJABERG

VELTAVEGEN

Vannet blir helt eller delvis borte innenfor området:

-   Sanderhamna – Moss boligfelt – Rønningsvegen

-   Tjaberg

-   Veltavegen i Ullern

 

28.09.2023 kl. 22:00 – 29.09.2023 kl. 06:00

OS BRU – SLOBRUA

ELLINGSRUD

Vannet blir helt eller delvis borte innenfor området:

-   Os bru – Slobrua

-   Ellingsrudgrenda inkl. Solbakkelia

 

UKE 40

02.10.2023 kl. 22:00 – 03.10.2023 kl. 06:00

TJABERG – FULUSAGEN – KNUTSRUD – FULU

Vannet blir helt eller delvis borte innenfor området:

-   Tjaberg – Fulusagen – Knutsrud – Fulu

 

03.10.2023 kl. 22:00 – 04.10.2023 kl. 06:00

SLÅSTAD

Vannet blir helt eller delvis borte innenfor området:

-   Strøm – Slåstad forsyningsområde

 

Spørsmål kan rettes til vakttelefonen på tlf. 905 23 880

 

Snakk med oss

INNBYGGERTORGET
Telefon: 62 96 80 00
Åpningstid: 10.00-14.00
E-post

Vakttelefoner

Korona- og vaksinetelefon: 458 76 660 (åpen torsdager kl. 09.00-14.00).

English version (Google Translate)

Skriv til oss

SØR-ODAL KOMMUNE
Øgardsvegen 2
2100 Skarnes
E-post til Sør-Odal kommune

FAKTURAADRESSE:
Sør-Odal kommune
c/o Nord-Odal kommune
Herredsvegen 2
2120 Sagstua

Org.nummer: 964 947 716
Kommunenummer: 3415
Organisasjonsinformasjon
Ansvarlig redaktør: Anita Orlund
Webredaktør: Henriette Eriksen

Besøk oss

INNBYGGERTORGET
Øgardsvegen 2
2100 Skarnes

Åpningstid:
09.00-15.00

Følg oss

Facebook   Facebook