Kontakt

Spørsmål kan rettes til vakttelefonen på tlf. 905 23 880.

Spyling av hovedvannledninger våren 2023

Sør-Odal kommune gjennomfører spyling av kommunens vannledninger periodisk for å sikre god kvalitet på drikkevannet.

Kommunens vannledningsnett vil derfor bli spylt fra mandag 20. mars 2023 til tirsdag 18. april 2023, men ingen spyling i påsken.

Spylingen foregår om natten på hverdager fra kl. 22.00 til kl. 06.00 påfølgende dag.

Under spylingen om natten kan vannet bli helt eller delvis borte i deler av forsyningsområdet. Vannet kan bli misfarget og inneholde en del luft, men er det ikke farlig å drikke. Tapp i så fall kaldt vann nærmest mulig inntaket til det blir klart igjen.

For høyt beliggende områder kan det forekomme lavt eller ikke vanntrykk under hele eller deler av spylingen om natten.

I noen områder med få abonnenter kan det bli foretatt spyling på dagtid.

Det tas forbehold om eventuelle forskyvninger av spyleprogrammet pga. uforutsette hendelser. Vi vil i så fall oppdatere denne siden.

Du bør derfor jevnlig sjekke kommunens hjemmeside https://www.sor-odal.kommune.no/va/ i spyleperioden.

 

Orientering om spyleområder

NB! Ingen spyling i påsken

Grunnet stor vannlekkasje i Nes, har det vært nødvendig å gjøre endringer på tidsskjemaet for spyling. Informasjonen nedenfor er oppdatert.

Uke 15

12. april kl. 22:00 til 13. april kl. 06:00

SØR-ODAL
Vannet kan blir helt eller delvis borte innenfor området:
- hele kommunen
- spesielt i høyereliggende strøk

 

13. april kl. 22:00 til 14. april kl. 06:00

MANGBAKKEN – SKARNESBRÅTEN
Vannet blir helt borte innenfor området:
 - Mangbakken – Skarnesbråten

 

Uke 16

17. april kl. 22:00 til 18. april kl. 06:00

SKARNES SENTRUM

Vannet blir helt borte innenfor sentrums lavtrykksområdet:
 - Tronbølevja – Skarnes sentrum – Kampen – Tanumkollen

 

18. april kl. 22:00 til 19. april kl. 06:00

TRONBØL – DISENÅ
Vannet blir helt eller delvis borte innenfor området:
 - Tronbøl – Disenå
- Sætersagen.

 

19. april kl. 22:00 til 20. april kl. 06:00

TRONBØL – DISENÅ
Vannet blir helt eller delvis borte innenfor området:
 - Tronbøl – Disenå
- Sætersagen.

 

20. april kl. 22:00 til 21. april kl. 06:00

TRONBØL – DISENÅ
Vannet blir delvis borte innenfor området:
 - Tronbøl – Disenå
- Sætersagen.

 

Spørsmål kan rettes til vakttelefonen på tlf. 905 23 880.

Vi beklager ulempene spylingen medfører.

Snakk med oss

INNBYGGERTORGET
Telefon: 62 96 80 00
Åpningstid: 10.00-14.00
E-post

Vakttelefoner

Korona- og vaksinetelefon: 458 76 660 (åpen torsdager kl. 09.00-14.00).

English version (Google Translate)

Skriv til oss

SØR-ODAL KOMMUNE
Øgardsvegen 2
2100 Skarnes
E-post til Sør-Odal kommune

FAKTURAADRESSE:
Sør-Odal kommune
c/o Nord-Odal kommune
Herredsvegen 2
2120 Sagstua

Org.nummer: 964 947 716
Kommunenummer: 3415
Organisasjonsinformasjon
Ansvarlig redaktør: Anita Orlund
Webredaktør: Henriette Eriksen

Besøk oss

INNBYGGERTORGET
Øgardsvegen 2
2100 Skarnes

Åpningstid:
09.00-15.00

Følg oss

Facebook   Facebook