De siste tre årene har hun jobbet som kommunalsjef for oppvekst og kultur i Lesja kommune. Før dette var hun kommunalsjef for oppvekst i Dovre kommune. Hun er utdannet allmennlærer og har studert personalutvikling og ledelse ved høgskolen Innlandet.  

- Jeg vil ønske Anne-Lene Engum velkommen til Sør-Odal kommune. Hun gjorde et godt inntrykk i prosessen, og med hennes erfaring og kunnskap er jeg sikker på at hun vil gjøre en god jobb, sier konstituert kommunedirektør Berit Ingvaldsen.  

Ønsker å skape gode oppvekstsvilkår 

Anne-Lene Engum starter i stillingen som kommunalsjef for barn og unge 16. august, og hun gleder seg til å begynne.  

- Jeg ser frem til å ta fatt på oppgaven som kommunalsjef for barn og unge i Sør-Odal. Å bidra til å skape gode oppvekstsvilkår og utviklingsmuligheter for våre yngste innbyggere er en viktig og spennende utfordring. Sammen med dyktige kolleger og engasjerte foreldre ønsker jeg å legge til rette for et trygt og inkluderende miljø der barn og unge kan vokse og trives.  

Anne-Lene Engum er i dag bosatt på Lesja i Nord-Gudbrandsdalen. Foreløpig vil hun ukependle til Skarnes. Hun har enn så lenge et godt stykke reisevei mellom bosted og arbeidsplass, men er tydelig på at det er Sør-Odal som er prioritet og at det er viktig å være til stede da hun utfører sitt arbeid.