Rehabiliteringsteamet består av fysioterapeut, rehabiliteringssykepleier og ergoterapeut.

Rehabiliteringen tar utgangspunkt i livssituasjonen din og dine mål. Det skal være en målrettet prosess mellom deg, dine pårørende og helsepersonell. Med utgangspunkt i «hva som er viktigst for deg», vil vi jobbe for at du får best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltakelse i utdanning og arbeidsliv, sosialt og i samfunnet.

Rehabilitering innebærer

  • Kartlegging, funksjonsvurdering og tverrfaglig oppfølging
  • Det er viktig at du deltar aktivt i prosessen og bruker dine ressurser for å nå dine mål
  • Samarbeid med deg og dine pårørende
  • Tilbud om personlig koordinator, og evt. utarbeidelse av individuell plan
  • Samarbeid med annet helsepersonell og offentlige instanser
  • Tjenesten tilbys i institusjon, eller i hjemmet

Målgruppe

Personer som bor eller oppholder seg i kommunen, og har fått en skade, sykdom eller begrensinger i sin fysiske, psykiske, kognitive eller sosiale funksjonsevne.

Slik søker du

Bruk Søknadsskjema helse- og omsorgstjenester (PDF, 114KB)

Søknaden sendes til:
Sør-Odal kommune
v/tjenestekontor helse- og omsorg
Øgardsvegen 2
2100 Skarnes