Dette gjør du

  • Sikre ulykkesstedet med varseltrekant og nødblink
  • Få oversikt over skadde personer og gi førstehjelp. Om nødvendig, ring 113
  • Merk påkjørselstedet/der dyret forsvant (bruk viltulykkesbånd)
  • Ring 02800 og meld fra om påkjørselen!
  • Oppsøk lege dersom du har smerter i hode/nakke etter ulykken

Viltforskriften

Miljødirektoratet som har fastsatt viltforskriften som omhandler skadefelling, dødt vilt, og bruk av vilt i oppdrett, forskning og dyrepark.

Jakttider