Kommunestyre og formannskap

For oversikt over medlemmer og saker til behandling, klikk på aktuell lenke: 

Fagutvalg

Trykk på teksten nedenfor for å se møteplan, medlemmer og saker som behandles i fagutvalgene.

Råd 

Det er hjemlet i kommuneloven at eldre, personer med nedsatt funksjonsevne og ungdom har rett til å uttale seg i saker som gjelder dem.

Trykk på teksten nedenfor for å se møteplan, medlemmer og saker som behandles i rådene.

Øvrig

Vedlagt er oversikt over medlemmer i øvrige styrer, råd og utvalg (PDF, 377KB), som

  • Eierrepresentanter, representasjon
  • Nemnder
  • Lovpålagte nemnder beredskap
  • Nemnder i forbindelse med eiendomsskatt
  • Samarbeidsutvalg skoler og barnehager
  • Øvrige styrer
  • Andre utvalg
  • Styrevervregisteret