Digital trygghetsalarm

Digital trygghetsalarm er en av flere typer hjemmetjenester som kan tildeles etter søknad ut fra faglig vurdering av behov. Trygghetsalarm er ikke en lovpålagt tjeneste, men et tilbud til kommunens innbyggere. Alarmen skal bidra til trygghet i hjemmet og du kan ved hjelp av trygghetsalarmen tilkalle hjelp eksempelvis ved fall. Dersom du trenger akutt hjelp i akutte situasjoner må du ringe nødetat. Det kan kobles til ulike typer tilleggsutstyr til trygghetsalarmen ved behov. Dette kan for eksempel være fallsensor, bevegelsessensor og dørsensor. 

Mobil trygghetsalarm med GPS er en mulighet for de som er i behov av å kunne varsle dersom de ikke vet hvor de er/har gått når de er på tur i nærmiljøet. 

Trygghetsalarmen er tilknyttet en vaktsentral som formidler kontakt videre til hjemmetjenesten.

Hvem kan få tjenesten

Trygghetsalarm vurderes og innvilges i henhold til tjenestekriterier, i forhold til følgende punkter: 

  • Varig behov over 3 mnd. og særlig redusert fysisk, psykisk og eller kognitiv funksjon
  • Bor alene og ikke klarer å bruke telefon til å varsle dersom noe uforutsett som fall skulle hende
  • Personer som er ute å ferdes på egenhånd og kjører bil er ikke aktuelle for å få innvilget trygghetsalarm

Pris

Månedsleie for trygghetsalarm er en egenandel, som blir regulert årlig i kommunens gebyrregulativ. 

Elektronisk medisindispenser

Elektronisk medisindispenser er en av flere typer hjemmetjenester som kan tildeles etter søknad ut fra faglig vurdering av behov. Apoteket leverer ferdigpakkede medisiner som ansatte i hjemmetjenesten setter inn i en elektronisk medisindispenser.

Medisindispenseren varsler med lyd, tekst og tale når medisinene skal tas. Dispenseren overvåkes konstant, og dersom medisinen ikke tas, sendes alarm til ansatte i hjemmetjenesten.

Hvem kan få tjenesten?

Personer som får vedtak om bistand til legemiddelhåndtering, kan etter vurdering av ansatte i hjemmetjenesten få tildelt elektronisk medisindispenser.

KOMP

KOMP er et kommunikasjonshjelpemiddel som kan bidra til sosial kontakt mellom tjenestemottaker og nærpersoner, via bildedeling, tekstmeldinger og videosamtaler. Vi har tre KOMP til utlån i en tidsperiode på seks måneder.

KOMP består av en enkel skjerm med kun én knapp som plasseres hjemme hos tjenestemottaker, denne er koblet opp til en app på telefonen til aktuelle nærpersoner. Innbyggeren må ha internett for å benytte seg av KOMP. Etter at prøveperioden på seks måneder er over, må KOMP leveres tilbake til kommunen slik at flere personer får låne KOMP til utprøving. 

Hvem kan låne KOMP?

Innbyggere med behov for økt sosial deltakelse, inkludering, trygghet og redusert ensomhet. Det kreves aktive pårørende/nærpersoner som ønsker å involvere seg og bruke løsningen regelmessig. 

Slik søker du

Bruk Søknadsskjema helse- og omsorgstjenester (PDF, 114KB)

Andre helse- og omsorgstjenester i kommunen kan også formidle kontakt til tjenestekontoret eller ergoterapitjenesten. 

Søknaden sendes til:
Sør-Odal kommune
v/tjenestekontor helse- og omsorg
Øgardsvegen 2
2100 Skarnes