Fysioterapitjenesten består av fysioterapeuter med driftstilskudd (Odal fysioterapi) og kommunale fysioterapeuter. Vi har en felles prioriteringsnøkkel som alle henvinsinger blir vurdert ut i fra. Ventetiden varierer med hensyn til hvilken type behandling du trenger og hvor mange som er foran deg i køen.

Fysioterapeuter med driftstilskudd

Hovednummer, Odal fysioterapi: 915 44 649

Odal Fysioterapi har fire fysioterapeuter

Arbeidsområde

Allmenn fysiotearpi, idrettskader, basseng- og salgruppe, lymfødem behandling, bekken- og bekkenbunnsplager.

Du må betale egenandel etter gjeldende statlige takster. Barn under 16 år har gratis behandling. 

Kommunal fysioterapi

De kommunale fysioterapeutene ivaretar fortrinnsvis pasienter med behov for tverrfaglig oppfølging. Vi kan behandle deg hjemme eller på institusjon. Vi jobber også med barn i samarbeid med helsestasjon, skole og barnehage.

Oppfølgingen du får fra oss er tidsbegrenset og i form av aktiv behandling, med hovedvekt på funksjon, mestring av dagliglivet og å utnytte egne ressurser i størst mulig grad.

Tjenesten gis på bakgrunn av en faglig vurdering, etter gjeldende prinsipper for behandling og prioritering.

Vi kan bidra med

  • Undersøkelse og vurdering
  • Opptrening og behandling individuelt og/eller i gruppe
  • Veiledning, rådgivning og undervisning av pasient, pårørende, personal og andre samarbeidspartnere
  • Deltakelse i tverrfaglig samarbeid 
  • Forebyggende helsearbeid og undervisning

Den kommunale fysioterapitjenesten har ulike gruppetilbud som frisklivsgrupper, sterk og stødig, styrke- og balansetrening og fire-måneders gruppe i regi av helsestasjonen. 

Slik søker du

Bruk Søknadsskjema helse- og omsorgstjenester (PDF, 114KB)

Søknaden sendes til:
Sør-Odal kommune
v/tjenestekontor helse- og omsorg
Øgardsvegen 2
2100 Skarnes