Sør-Odal kommune kommune behandler store mengder personopplysninger om sine innbyggere. Vi arbeider for at din integritet skal ivaretas og har derfor laget en policy for hvordan din personlige informasjon behandles.

Hva bruker vi opplysningene til?

Vi behandler personopplysninger kun når de er nødvendige for å utføre lovpålagte tjenester eller når du har gitt et samtykke til denne behandlingen.  Du vil finne generell informasjon om behandlingen i dette avsnittet. Se samtykke for den enkelte tjenesten for informasjon om den aktuelle behandlingen.

Vi lagrer personopplysninger med den største forsiktighet og våre ansatte er bevisste på hva som skal lagres, hvor lenge det kan lagres og hvem som skal ha tilgang til opplysningene.

Hvor lenge oppbevares opplysningene?

Når formålet med innhenting av personopplysninger ikke lenger er der, har vi rutine for å slette personopplysningene.  Opplysningene vil bli tatt vare på inntil "formålet med behandlingen er oppfylt", med mindre det er annet lovverk som bestemmer at opplysningene skal tas vare på lenger.

Utlevere personopplysninger til andre

Personopplysninger vil ikke bli gitt til andre virksomheter eller personer med mindre det foreligger et samtykke eller lovhjemmel for slik utlevering. Unntak fra dette er ved rettslig kjennelse.

Eksempel på utleveringer er der kommunen har en rapporteringsplikt til statlige etater, eller at opplysingene må utleveres for at vi skal kunne levere tjenesten.  Når vi benytter eksterne virksomheter for å kunne levere tjenesten inngår vi en skriftlig databehandleravtale for å sikre dine personverninteresser. 

For at vi skal utlevere personopplysninger må følgende være på plass:

  • Det må være en skriftlig henvendelse
  • Det må henvises til gjeldende hjemmel i lov for utlevering
  • Det må legges ved en begjæring for utlevering av personopplysningene

Hente personopplysninger fra andre

Kommunen vil for enkelte tjenester hente inn opplysninger fra andre, dette kan f.eks. være opplysninger om person eller familierelasjoner fra Folkeregisteret (Skattedirektoratet), opplysninger om eierforhold for eiendom fra Matrikkelen (Kartverket), kontaktinformasjon fra Kontakt- og reservasjons registeret (Difi) eller andre relevante offentlige eller private kilder. Du vil i betingelsene for hver enkelt tjeneste kunne lese om hvilke opplysninger som hentes fra andre enn deg og hva de benyttes til.

Behandlingsansvarlig

Det er kommunedirektøren som er ansvarlig for at vi behandler alt av personopplysninger korrekt, men for at vi skal kunne gjøre en best mulig jobb er ansvaret delegert til de som i det daglige har driftsansvaret for de stedene der vi har lagret personopplysninger. For henvendelser vedrørende behandling av dine opplysninger kan du kontakte enhetsleder ved den aktuelle tjenesten.

Personvernombud

Kongsvingerregionen har felles personvernombud som hjelper til med å sikre bevissthet og kompetanse på korrekt behandling av personopplysninger. Personvernombudet skal også hjelpe deg som innbygger i kommunen. Har du spørsmål om hvordan vi behandler dine personopplysninger, kontakt personvernombudet på e-post

Dine rettigheter

Rett til innsyn

Du kan henvende deg til kommunen og be om å få vite hva slags opplysninger de har om deg, hva de brukes til, og hvor de er innhentet fra.

Dersom opplysningene ikke er korrekte kan du be om at de rettes. Dersom opplysningene ikke er relevante kan du be om at de slettes.

Det er imidlertid gjort unntak i loven for slikt innsyn dersom personopplysningene utelukkende behandles for statistiske formål og behandlingen ikke får noen direkte betydning for den registrerte. Du kan også få vite hvem personopplysningene eventuelt vil bli utlevert til. Du skal få svar innen 30 dager.

I de tilfeller behandlingen av personopplysninger er basert på et samtykke har du til enhver tid rett til å trekke samtykket ditt tilbake.

Informasjonskapsler

sor-odal.kommune.no benytter informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. Informasjonskapslene er små informasjonsfiler som blir liggende igjen på enheten du er på nett med og blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten. Informasjonen vil kun benyttes internt og vil ikke videreføres til noen 3. part og/eller andre personer utenfor Sør-Odal kommune. Vi lagrer aldri informasjon som kan identifisere deg personlig.

Dersom nettleseren du bruker for å besøke sidene våre er forhåndsinnstilt for aksept, eller at du selv har satt innstillingene i nettleseren til å godta informasjonskapsler, så er dette å anse som et samtykke.

Dersom du ikke ønsker (samtykker til) at disse lagres på enheten du bruker, så må du selv endre dette i den nettleseren du bruker.

Databehandler

Sør-Odal kommune har underleverandører og har inngått avtaler om databehandling. Databehandleravtalene regulerer håndteringen av personopplysningene som Sør-Odal kommune deler med sine underleverandører.  Sør-Odal kommune sine databehandleravtaler er utformet i henhold til gjeldende personvernlovgivning.

Rett til å klage på lovstridig behandling av personopplysninger

Dersom du har opplevd noe du mener bryter med dine rettigheter etter personvernregelverket, kan du klage på dette ved å sende en skriftlig henvendelse til Datatilsynet:

Datatilsynet, 
Postboks 8177
0034 Oslo

Datatilsynet vil vurdere oppfølging av saken.