Sør-Odal har de siste ti årene hatt en positiv trend med flere arbeidsplasser i kommunen. Vi er kommunen i Kongsvingerregionen som ligger tettest på Osloregionen, Gardermoregionen og Akershus.

Næringstomt til salgs

16 dekar næringsareal er til salgs ved Tronbøl næringsområde på Skarnes

Samarbeid om utvikling

Sør-Odal kommune jobber med å tilrettelegge for vekst i næringslivet. Lokalt jobber vi med Sør-Hedmark Næringshage, og regionalt i Kongsvingerregionen jobber vi med Klosser Innovasjon. Se kontaktinformasjon i sidemenyen.

Kongsvingerregionen har en egen næringsstrategi. Ved å satse på regionens fortrinn, og jobbe strategisk for å realisere disse, skal regionen oppnå en netto vekst på 100 arbeidsplasser per år (registrert som sysselsatte pr kommune av SSB). 

Gjennom Kongsvingerregionen er det utviklet en felles nettside for kommunene som er med i prosjektet. På websiden finner du blant annet informasjon om næringsområdene i regionen og prosjektet, samt nyheter fra næringslivet i distriktet.

Næringsområder

I dag finnes det næringsområder i Sør-Odal på Slomarka, Skarnes, Disenå og Hernesmoen.

Kommunen har ansvaret for å tilrettelegge for attraktive næringsarealer, og i Kongsvingerregionens arealstrategi pekes Slomarka ut som et område for bilbasert næring. Området har god tilknytning til E16 og vil være et godt alternativ for bedrifter som ønsker å etablere seg nær Oslo og Gardermoen.

Næringsområder i Sør-Odal:

  • Hernesmoen: 200 dekar tilgjengelig for bygging. Revidert regulering i 2021. Kommunalt.
  • Slomarka: 1151 dekar regulert, og ca. 950 dekar ledig. Stort utviklingspotensial. Delvis regulert til industri, store områder avsatt i kommuneplanen.
  • Tronbøl/Skarnes: 320 dekar, nesten helt utbygd. Regulert til næring. Tomt til salgs. Kommunalt.
  • Disenå: 125 dekar, nesten helt utbygd. Regulering: Avsatt i kommuneplanen til næring.

Les mer om to av næringsområder her:

Er du interessert i å kjøpe tomt i Sør-Odal, ta kontakt! Kontaktinformasjon finner du i menyen til venstre.