Hjelpemiddellageret Sør-Odal tilbyr midlertidig utlån av enkle hjelpemidler i inntil tre måneder. Når du ikke lenger trenger hjelpemiddelet, kontakter du selv hjelpemiddellageret for å avtale levering.   

Dersom du har behov for hjelpemiddelet mer enn tre måneder, vil en ergoterapeut kartlegge behovet ditt og hjelpe deg med en eventuell søknad til NAV hjelpemiddelsentral for varig utlån. 

Kommunen har ansvar for

  • Bistå med søknad og gi opplæring av hjelpemidler 
  • Enkel service 

Du har ansvar for

  • Daglig vedlikehold og renhold av hjelpemidlene 
  • Forsvarlig oppbevaring av hjelpemidlene 
  • Sette deg inn i bruksanvisning og bruke hjelpemiddelet slik det er tiltenkt 
  • Lade elektronisk utstyr (eks. elektriske rullestoler) 
  • Bytte batteri på småhjelpemidler (eks. lupe, varslingsutstyr) 
  • Ha gyldig ansvarsforsikring hvis bruk av hjelpemidlet (eks. Elektrisk rullestol) kan føre til skade på andre personer eller andres eiendom 

Når behovet er opphørt, vaskes hjelpemiddelet og levers tilbake til kommunalt hjelpemiddellager 

Status på søknad 

Har det blitt søkt om et hjelpemiddel og du ønsker å høre hvor hjelpemiddelet er i søknadsprosessen, kan du logge inn på din side på NAV eller ringe NAV hjelpemiddelsentral på Elverum, telefon 482 98 060  

NAV hjelpemiddelsentral har ansvar for 

Skaffe, formidle, utføre service og reparasjoner for hjelpemidler som eies og finansieres av folketrygden (vedtak fra NAV hjelpemiddelsentral). 

Reparasjon av hjelpemidler  

Ved tekniske problemer med hjelpemiddelet er kommunen den nærmeste til å hjelpe deg. Mange reparasjoner kan foretas av kommunens teknikere. 

  • Dagtid, kontakt lokalt hjelpemiddellager i Sør-Odal, telefon 990 83 106 (servicevaktmester) 

Hastereparasjon – kveld og helg 

Ordningen med hastereparasjon utført av NAV Hjelpemiddelsentral gjelder hjelpemidler utlånt av NAV, og hvis du havner i en nødsituasjon på grunn av teknisk problemer. I akutte tilfeller kan NAV hjelpemiddelsentral vanligvis reparere hjelpemiddelet innen 24 timer. 

Når du ringer inn en hastereparasjon vil hjelpemiddelsentralen vurdere og avtale med deg hvilke tiltak som skal settes inn ut fra ditt behov 

  • Utenom åpningstid, ring NAV hjelpemiddelsentral på Elverum, ring 482 98 060 (kveldstid, helger og helligdager)